Socialpedagogik

Kursen Socialpedagogik ger dig insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer, samt den tillämpning som råder inom vård och behandling. Du lär dig även centrala begrepp och socialpedagogikens olika arenor.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kursen

  • Svenska 2 eller Svenska som andrapråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

25 maj-5 juni 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 3 maj 2020

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
[email protected]