Strategi för handel

Kursen ger dig insikt och kunskap om företagets strategi för en resurs- och kostnadseffektiv handel. Du får kompetens för att kunna agera rådgivande vid kontakt med företag gällande förändrade avtal och vilken påverkan detta har på företaget.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

2-13 september 2019

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se