Strategisk marknadsföring

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: minst ett års yrkeserfarenhet från företagsförsäljning B2B

Datum

18 maj-19 juni 2020

Poäng

25 YH-p (5 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 26 april

Kontaktperson

Fredrik Wahlbom, utbildningsledare
073-500 55 94
[email protected]

 

Kursen Strategisk marknadsföring ger de teoretiska och praktiska grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot kundgrupper och mot konkurrenter. Du får färdigheter och kompetens att förstå marknadsföringens roll och betydelse för företagets produkt eller tjänsteprofilering och kostnadsstruktur. Kunskaper om hur digitala strategier påverkar både marknadsföring och försäljningsområdet lär du dig också.

Efter kursen kan du planera, organisera och följa upp utfallet av olika marknadsföringsstrategier. Du får kunskap om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds, utformas och genomförs samt att du kan följa upp marknadsplaner och granska dem ur ett realistiskt perspektiv.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.