Strategiskt omvärldsanalys

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: minst ett års yrkeserfarenhet från företagsförsäljning B2B

Datum

10 augusti-4 september 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juni

Kontaktperson

Fredrik Wahlbom, utbildningsledare
073-500 55 94
[email protected]

 

Kursen Strategisk omvärldsanalys ger en inblick i och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser samt vilka analysverktyg som kan användas till detta. Du går kompetens att självständigt analysera hur nuvarande interna strategier och affärsmodeller bemöter framtiden.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper om olika typer av bakgrundsinformation som leder till olika typer av eslutsfattande samt veta vilka analysverktyg som finns tillgängliga. Du har även kunskap i hur omvärldsanalysen kan kopplas ihop med företagets strategiska planering och hur detta omsätts i verksamhetsplaneringen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.