Strömningsteknik

Kursen ger dig fördjupad kunskap om de faktorer som har betydelse vid beräkning av inkompressibel stationär strömning i rör och kanaler. Du lär dig om den strömningsteknik som krävs för att dimensionera rör/kanalsystem och pumpar/fläktar. Efter kursen kan du också identifiera och analysera termodynamiska samband samt utföra värmetekniska beräkningar.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 1

eller motsvarande kompetens

Datum

15 april-2 maj 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

VVS-ingenjör

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 24 mars 2019

Kontaktperson

Johan Leander, utbildningsledare
070-716 39 57
johan.leander@tucsweden.se