Styr- och reglerteknik

Kursen Styr- och reglerteknik riktar sig till dig som arbetar med energi. Under kursen får du kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. Du får verktygen för att utläsa och tolka värden från en flödesbild i ett driftkort eller en driftbild i SCADA. Du lär dig tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett ventilationsaggregat och en värmeundercentral. Med hjälp av dynamiska flödesbilder kan du avgöra hur en anläggning fungerar.

Kursen ger även kunskap om standardiserade databussar som används inom byggnadsautomation samt att du får förmågan att förstå skillnaden mellan fältnivå, ducnivå och DHC/SCADA-nivå. Du får fördjupad kännedom om standardiserade signaler och funktioner i byggnadsautomation, kunskap om standardiserade symboler som används i driftkort och SCADA-system samt kunskap om hur injustering av reglerade system påverkar funktionen och energianvändningen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

27 maj-14 juni 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansök

Ansök här, senast den 5 maj 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se