Styr-, regler- & övervakningsteknik (SRÖ)

Kursen ger dig kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt, hur det fungerar samt att du får förmågan att kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. Du får verktygen för att utläsa och tolka värden från en flödesbild i ett driftkort eller en driftbild i SCADA. Du lär dig även att tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett ventilationsaggregat och en värmeundercentral.

Med hjälp av dynamiska flödesbilder lär du dig avgöra hur en anläggning fungerar. Du får kunskap om standardiserade databussar som används inom byggnadsautomation samt förmågan att förstå skillnaden mellan fältnivå, ducnivå och DHC/SCADA-nivå. Efter kursen har du fördjupad kännedom om standardiserade signaler och funktioner i byggnadsautomation, kunskap om standardiserade symboler som används i driftkort och SCADA-system. Du får även kunskap om hur injustering av reglerade system påverkar funktionen och energianvändningen.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 1

eller motsvarande kompetens

Datum

16 september-4 oktober 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

VVS-ingenjör

Utbildningsort

Jönköping

Sista ansökningsdag

25 augusti 2019

Anmälan

Anmälan görs i formuläret här nedan

Kontaktperson

Johan Leander, utbildningsledare
070-716 39 57
johan.leander@tucsweden.se

 

ANSÖK HÄR


Fyll i dina uppgifter här nedan. När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att få ta del av dina betyg och eventuella intyg för yrkeserfarenhet. Du ser i kolumnen till höger här ovan vilka behörigheter som krävs och om yrkeserfarenhet är ett krav.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här