Styr- & reglerteknik

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

10-28 augusti 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juni

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]

 

Kursen Styr- och reglerteknik ger kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. Du får de verktyg som behövs för att utläsa och tolka värden från en flödesbild i ett driftkort eller en driftbild i SCADA. Du lär dig tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett ventilationsaggregat och en värmeundercentral.

Med hjälp av dynamiska flödesbilder kan du avgöra hur en anläggning fungerar. Kursen ger även kunskap om standardiserade databussar som används inom byggnadsautomation samt förmågan att kunna förstå skillnaden mellan fältnivå, ducnivå och DHC/SCADA-nivå. Du får fördjupad kännedom om standardiserade signaler och funktioner i byggnadsautomation, kunskap om standardiserade symboler som används i driftkort och SCADA-system. Hur injustering av reglerade system påverkar funktionen och energianvändningen ingår också.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.