Supplier Relationship Management

Kursen introducerar begrepp, metoder och verktyg för att driva ett företags leverantörsutveckling eller Supplier Relationship Management (SRM). Du får kunskaper om synsätt, metoder och styrning av ett företags bas av leverantörer så att en full nytta erhålls från leverantörsledet. Du får även god kunskap om vad som är viktigt när det gäller bedömning och kvalificering av leverantörer samt information om arbetsmetoder att använda under processen. Efter kursen vet du hur segmentering sker efter prioritet i befintliga leverantörsrelationer och på olika sätt kan etablera nyckeltal så att prestationen hos leverantörerna kan följas. Du lär dig också att skapa och vidareutveckla olika typer av samarbete med leverantörer.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2
  • Matematik 2abc
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

12-30 augusti 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

Strategisk inköpare/upphandlare

Utbildningsort

Stockholm

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Johan Kaliff, utbildningsledare
076-009 12 56
johan.kaliff@tucsweden.se