Tillämpad energiberäkning

Kursen ger dig kunskap i hur energisimuleringsprogram är uppbyggda och fungerar. Kursen ger de studerande kunskap hur man genomför en energisimulering på en byggnad. Du lär dig analysera en ritning och överföra den informationen till energisimuleringsprogrammet. Genom praktiskt arbete med ett energisimuleringsprogram får du förståelse för syftet med energisimulering och du kan analysera resultatet. Du får fördjupad kännedom om hur ritningslära, byggnadsteknik, ventilationsteknik och energianalys möts i ett energisimuleringsprogram, samt kunskap i hur man utför en energisimulering. Efter kursen kan du även analysera resultat, genomföra rimlighetsbedömningar och rekommendera energisparåtgärder.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

6-17 januari 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se