Tillämpad energiberäkning

Kursen Tillämpad energiberäkning riktar sig till dig som arbetar med energi och ger kunskap i hur energisimuleringsprogram är uppbyggda och fungerar. Du får kunskap hur man genomför en energisimulering på en byggnad. Du lär dig att analysera en ritning och överföra den informationen till energisimuleringsprogrammet. Genom praktiskt arbete med ett energisimuleringsprogram får du förståelse för syftet med energisimulering och kan analysera resultatet. Målet med kursen är att ge en fördjupad kännedom om hur ritningslära, byggnadsteknik, ventilationsteknik och energianalys möts i ett energisimuleringsprogram, samt kunskap i hur man utför en energisimulering. Du lär dig även att analysera resultat, genomföra rimlighetsbedömningar och rekommendera energisparåtgärder.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

6-17 januari 20202

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 15 december 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]