Uppföljning & egenkontroll

Kursen ger dig kunskap för att följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och tulldeklarationer. Du får förmågan att säkerställa företagets korrekta tullhantering genom systematisk uppföljning. Du får även verktyg för att utföra egenkontroll, hantera avvikelser, incidenter och upptäcka brister i processer. Efter kursen kan du genomföra ett transaktionstest.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

3-14 juni 2019

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 12 maj 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se