Uppföljning & egenkontroll

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

18-29 maj 20202

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 26 april

Kontaktperson

Maude Svensson, utbildningsledare
073-532 57 82
[email protected]

 

Kursen Uppföljning och egenkontroll ger kunskap för att följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och tulldeklarationer. Du utvecklar din förmåga att säkerställa företagets korrekta tullhantering genom systematisk uppföljning. Du får de verktyg som behövs för att utföra egenkontroll, hantera avvikelser, incidenter och upptäcka brister i processer. Efter kursen har du också färdigheter i att genomföra ett transaktionstest.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.