Upphandlingsprocess & LOU

Kursen ger dig goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess. Under kursens gång behandlas delområden affärsstrategisk analys, upphandling, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll. Du lär dig även att genomföra hållbara offentliga inköp, med fokus på mål, totalkostnad, mätbarhet, legalitet, resultatverifiering och avtalsförvaltning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

18 mars-19 april 2019

Poäng

25 YH-p (5 veckor)

Ingår i utbildningen

Strategisk inköpare/upphandlare

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 24 februari 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se