Ursprung & frihandelsavtal

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

20 april-15 maj 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 29 mars

Kontaktperson

Maude Svensson, utbildningsledare
073-532 57 82
[email protected]

 

Kursen Ursprung och frihandelsavtal ger kunskaper om överenskommelser om handel utan tullar eller andra hinder, samt att du får kunskaper om frihandelsavtal. Kursens syfte är även att ge kunskaper om korrekt ursprungsdokumentation utifrån gällande regelverk som fastställande av ursprung. Efter kursen har du den kompetens som behövs för att utnyttja frihandelsavtal i ditt arbete för att sänka kostnader på tull och upprätta en korrekt ursprungsbevisning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.