Ursprung & frihandelsavtal

Kursen ger dig kunskaper om överenskommelser om handel utan tullar eller andra hinder, samt frihandelsavtal. Du lär dig korrekt ursprungsdokumentation utifrån gällande regelverk som fastställande av ursprung. Du får även kunskaper för att kunna utnyttja frihandelsavtal i ditt arbete för att sänka kostnader på tull och upprätta en korrekt ursprungsbevisning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

13-31 maj 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 21 april 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se