Utomhuspedagogik/grön miljöterapi

Kursen ger dig insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang för klienter med skiftande bakgrund. Du får även insikt i den potential som ligger i att kombinera traditionell miljöterapi med “gröna inslag”, samt att du efter kursen kan belägga kunskapen med relevant forskning.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

13-24 april 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se