Arbetsledare inom måltidsservice

Kommande

Jan 2019 - Nov 2020 , Distans, Tranås

Pågående

Jan 2018 - Nov 2019 , Distans, Tranås

Att vara arbetsledare inom måltidsservice är ett spännande yrke där du använder såväl dina kulinariska, som sociala och ekonomiska kunskaper. Denna utbildning riktar sig till bland annat dig som redan idag arbetar inom måltidsservice och vill ta ett karriärkliv. Eller så jobbar du i en arbetsledande roll inom måltidsservice och vill bygga på med teoretiska kunskaper. Upplägget med 50 % utbildningstakt under två år på distans, där du själv väljer när du vill studera, passar perfekt för dig som vill arbeta och utbilda dig samtidigt.

Vad arbetar jag med?

Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider i grundskola, förskola, äldreomsorg och på sjukhus. Här är det viktigt att maten är näringsriktig och anpassad efter individens behov. Utbildningen ger dig rätt kompetens inom alla delar av detta mångsidiga yrke. Du får förmågan att självständigt leda en personalgrupp, samt hantera samtal och ge konstruktiv feedback för att gruppen ska utvecklas positivt. Du lär dig att göra arbetsschema och bemanna organisationen effektivt, och att bemöta personal och gäster från olika kulturer på ett bra sätt blir naturligt för dig.

Ekonomi är en viktig del i yrkesrollen och du lär dig budget, löpande bokföring och kalkylering. Detta är också en utbildning för dig med ett stort kulinariskt intresse. Du blir duktig i matsedelsplanering och näringsvärdesberäkning, och får fördjupade kunskaper om matallergier och sjukdomar där specialkost krävs.

LIA – Lärande i arbete

En del av dina studier är förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under handledning får du bl.a. kunskap att reflektera, analysera och se möjligheterna till innovativa lösningar för att utveckla verksamheten.

Efter examen

Efter avklarad utbildning kan du arbeta i en arbetsledande roll eller som arbetsledare inom måltidsservice. För att skapa en positiv matkultur, en helhetsupplevelse av måltiden som bidrar till goda matvanor, är behovet av motiverad och kompetent personal stort. Därför är du efter examen mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Tranås. Två gånger per termin sker träffarna, och är två till tre dagar. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kurserna

  • Hygien
  • Livsmedel och näringskunskap 1 eller motsvarande

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet på minst 50% inom måltidsservice eller matberedning i restaurangkök eller motsvarande

Poäng

200 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

Januari 2019

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var den 1 november men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i datumordning när den är komplett. Ansök direkt här

Kontakt

Anna Hylén Larsson TUC YH

Anna Hylén Larsson, utbildningsledare

073-543 55 32
anna.hylen.larsson@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Arbetsledning examensarbete, 10 YH-p

Kursen genomförs i form av ett projektarbete parallellt och kombinerat med LIA 2. Kursen ska ge fördjupade kunskaper i att analysera och reflektera över arbetsledarrollen ur valt perspektiv eller annat utvalt område inom måltidsverksamhet.

Ekonomi, 25 YH-p

Kursen ger kunskap i ekonomi för verksamhetsområdet, budget och löpande bokföring. Kursen utvecklar färdigheter inom ekonomisk kalkylering med hjälp av kostdatasystem, analys och uppföljning av verksamhetens ekonomi.

Kommunikation och bemötande, 15 YH-p

Kursen ska utveckla och stärka den studerandes känsla för intern och extern kommunikation med fokus på den framtida yrkesrollen. Definiera och bemöta gäster från olika kulturer och deras förväntningar på service och värdskap.

Ledarskap och arbetsledning inom storkök, 40 YH-p

Kursen ska utveckla den studerandes förmåga att självständigt leda och utveckla en personalgrupp inom en måltidsverksamhet. Kursen ska ge kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och lagstiftning. I kursen ingår olika förändringsmodeller och verktyg för att hantera rollen som arbetsledare vid förändringsarbete i personalgrupper. Den studerande ska vara väl förtrogna med och ha fördjupad kunskap i att hantera svåra samtal och att ge konstruktiv feedback för en positiv grupputveckling.

LIA (Lärande i arbete) 1, 15 YH-p

Efter genomförd kurs ska den studerande praktiskt kunna tillämpa teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Praktisk utövning av uppdrag inom valt ämnesområde med inriktning på arbetsledarrollen inom måltidsverksamhet.

LIA (Lärande i arbete) 2, 15 YH-p

Efter genomförd kurs ska den studerande praktiskt kunna tillämpa teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Den studerande ska kunna reflektera, analysera och kunna se möjligheter till innovativa lösningar för att utveckla verksamheten. Självständig praktisk utövning av arbetsledning i vald verksamhet inom måltidsservice.

Livsmedel- och alkohollagstiftning, 10 YH-p

Kursen ska utveckla och fördjupa de studerandes kunskap om livsmedelslagstiftningen samt kunskap om alkohollagstiftning. Rutiner ,mikrobiologi och HACCP.

Matsedelsplanering, 30 YH-p

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om olika målgruppers behov av kost- och näring. Planera matsedlar utifrån olika målgrupper enligt livsmedelsverkets riktlinjer med kostdataprogram. Kvalitetssäkring av näring, recept, måltider och matsedlar. Ge förutsättningar för att kunna göra klimatmedvetna val av råvaror i offentliga måltiden.

Specialkost, 15 YH-p

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om matallergier och sjukdomar där det finns behov av specialkost. Fördjupad kunskap om anpassad kost och riktlinjer. Kvalitetssäkra rutiner för säker måltidshantering.

Upphandling och inköp, 10 YH-p

Kursen ska ge kunskaper i inköp, hur den offentlig upphandlingsprocess ( LOU) fungerar samt anbudsförfarande gällande livsmedelsupphandlingar.

Värdskap och måltidsglädje, 15 YH-p

Kursen ska ge fördjupad kunskap om samspelet mellan maten, måltiden, upplevelsen samt vikten av god produktkännedom. Kursen ska utveckla förmågan och ge verktyg, modeller för hur man utformar en total matupplevelse för att skapa måltidsglädje . Sensoriska metoder och samarbetsmodeller för olika verksamheter för att skapa måltidsglädje t.ex. mellan olika kök, mellan kök och vårdavdelning, mellan kök och pedagogisk personal.