Behandlingspedagog

Kommande

Aug 2021 - Juni 2023 , Jönköping

Pågående

Sep 2019 - Apr 2021 , Jönköping

Aug 2020 - Juni 2022 , Jönköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: 

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga erbjuds genomföra ett urvalsprov som inleds med en enkät. Därefter kallas de med högst poäng till en gruppintervju. Resultatet från enkät och intervju sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild förkunskap. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Jönköping

Utbildningen finns även i

Linköping
Lidköping
Distans med träffar i Linköping

Kommande utbildningsstarter

Augusti 2021 – ansökan öppnar i december-januari
Augusti 2022

 

 

 

Kontakt

Vasilis Sintridis, utbildningsledare

072-335 32 26
[email protected]

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan behandlingspedagog vara yrket för dig. Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Salina pluggar till behandlingspedagog. Läs om hennes tankar och funderingar kring utbildningen och framtiden. 

Vad arbetar du med?

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med behov av stöd av olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Du får även kunskap om etnicitet och integration, ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi, kost, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. I din yrkesroll har du kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Du får även fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal är efterfrågat hos arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

LIA – Lärande i arbete

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. Under handledning får får vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.De flesta LIA-platser kräver ett utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav för många arbetsplatser inom verksamhetsområdet. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år och en del har särskilda krav som t.ex längre tids drogfrihet.

Efter examen

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på skolor, HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Behandlingsmetoder & förhållningssätt, 45 YH-p

Etnicitet & integration, 20 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Grunder i behandlingsarbetet, 45 YH-p

Grupp- & personlighetspsykologi, 25 YH-p

Ledarskap – i teori & praktik, 20 YH-p

LIA 1, 60 YH-p

LIA 2, 70 YH-p

Psykiatri, 20 YH-p

Socialpedagogik, 10 YH-p

Socialrätt & dokumentation, 30 YH-p

Sociologi, 15 YH-p

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 YH-p

Utvecklingspsykologi, 30 YH-p

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Ut-bildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på behandlingspedagoger med rätt kompetens. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Oasen HVB & Skola, Team J:son, Fribo Rehab, Polstjärnan, Frösunda, SiS Ungdomshem Stigby och HVB Aleris.

”Denna utbildning är helt rätt för oss och branschen i stort. Det känns tryggt att ha kunnat påverka innehåll, då vet vi vad vi får när vi rekryterar!” Mats Brändström, Oasen HVB & Skola