Behandlingspedagog

Pågående

Sep 2018 - Apr 2020 , Jönköping

Sep 2019 - Apr 2021 , Jönköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande ska genomföra en inträdesprövning som inleds med en enkät. Därefter kallas de med högst poäng till en personlig intervju. Resultatet från enkät och intervju sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Jönköping

Utbildningen finns även i

Linköping
Lidköping

Nästa utbildningsstart

Januari 2020 får vi besked om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss på Facebook för senaste nytt

 

Kontakt

Caroline Ärleskog TUC YH

Caroline Ärleskog, utbildningsledare

070-527 87 11
[email protected]

Ladda ner infoblad

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med problem? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan behandlingspedagog vara yrket för dig. Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Salina pluggar till behandlingspedagog. Läs om hennes tankar och funderingar kring utbildningen och framtiden. 

Vad arbetar du med?

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med problem, beroende på vilken inriktning du väljer. Det kan handla om missbruk, trauma, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där sociologi, psykologi och psykiatri utgör centrala delar. Du får även kunskap om behandlingens grunder, behandlingsmetoder och förhållningssätt, kunskaper om mänsklig utveckling och stresshantering, samt om socialrätt och dokumentation. När du är klar har du kompetens och färdigheter i att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Fördjupad kompetens inom neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal är efterfrågat hos arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

LIA – Lärande i arbete

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. Under handledning får får vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.De flesta LIA-platser kräver ett utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav för många arbetsplatser inom verksamhetsområdet. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år och en del har särskilda krav som t.ex längre tids drogfrihet.

Efter examen

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Behandlingsmetoder & förhållningssätt, 45 YH-p

Etnicitet & integration, 20 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Grunder i behandlingsarbetet, 45 YH-p

Grupp- & personlighetspsykologi, 30 YH-p

Ledarskap – i teori & praktik, 20 YH-p

LIA 1, 60 YH-p

LIA 2, 70 YH-p

Psykiatri, 20 YH-p

Socialpedagogik, 10 YH-p

Socialrätt & dokumentation, 30 YH-p

Sociologi, 10 YH-p

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 YH-p

Utvecklingspsykologi, 30 YH-p

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på behandlingspedagoger med rätt kompetens.