Behandlingspedagog

Kommande

Sep 2019 - Apr 2021 , Jönköping

Pågående

Sep 2018 - Apr 2020 , Jönköping

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med problem? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är YH-utbildningen Behandlingspedagog en utbildning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Salina pluggar till behandlingspedagog. Läs om hennes tankar och funderingar kring utbildningen och framtiden. 

Detta kommer du arbeta med

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med problem, beroende på vilken inriktning du väljer. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där sociologi, psykologi och psykiatri är centrala delar. Du får kunskap om behandlingens grunder, behandlingsmetoder och förhållningssätt, kunskaper om kost, hälsa och motion, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. När du är klar har du kunskaper och färdigheter i att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

På senare år har kompetens om neuropsykiatri, integration och trauma i allt större utsträckning efterfrågats av arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

LIA – Lärande i arbete

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras av vissa LIA-platser. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år.

Efter examen

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande ska genomföra ett inträdesprov, som inleds med en webbenkät. Därefter kallas de med högst poäng till en personlig intervju. Poäng är en sammanställning av betyg, resultat från enkät samt intervju och ligger till grund för antagning till utbildningen.

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Jönköping

Utbildningen finns även i

Linköping
Distans med närträffar i Lidköping

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 öppnar vi ansökan till utbildningen som startar hösten 2019.

Sista ansökningsdag

6 maj 2019

 

Kontakt

Caroline Ärleskog TUC YH

Caroline Ärleskog, utbildningsledare

070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Behandlingsmetoder & förhållningssätt, 45 YH-p

Etnicitet & integration, 20 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Grunder i behandlingsarbetet, 45 YH-p

Grupp- & personlighetspsykologi, 30 YH-p

Ledarskap – i teori & praktik, 20 YH-p

LIA 1, 60 YH-p

LIA 2, 70 YH-p

Psykiatri, 20 YH-p

Socialpedagogik, 10 YH-p

Socialrätt & dokumentation, 30 YH-p

Sociologi, 10 YH-p

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 YH-p

Utvecklingspsykologi, 30 YH-p