Digital marknadskommunikatör

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Distans, Tranås

Sep 2018 - Maj 2020 , Distans, Tranås

Vill du bli expert på digital marknadsföring? De senaste åren har utvecklingen skapat fantastiska möjligheter att synas och kommunicera i digitala kanaler. Många organisationer och företag har svårt att få grepp om sin digitala marknadsföring och här har du som digital marknadskommunikatör en viktig funktion. I din yrkesroll ansvarar du för att utveckla och underhålla företagets digitala närvaro samtidigt som du skapar attraktiva kommunikationskanaler. Utbildningen sker på distans, med vissa intensiva träffar i Tranås.

Pernilla, Daniel och Martin pluggar till digital marknadskommunikatör, läs deras tankar om utbildningen och framtiden.

Vad arbetar jag med?

Med din breda kompetens inom marknadsföring för digitala, mobila och sociala kanaler har du en viktig roll i företaget. Du får avancerade kunskaper om den digitala marknadsföringens roll och betydelse. Du lär dig att jobba med sociala medier, onlinevideo, webb och andra digitala kanaler. Allt för den digitala marknadsföringen. Självständigt skriver du kreativa och anpassade texter för digital kommunikation. Strategiskt och analytiskt förstår och utvecklar du marknadsföringen efter bolagets strategi.

Du skapar, tillämpar och utvärderar digitala marknadsanalyser och marknadsplaner, både på svenska och engelska. Sociala medier blir allt viktigare och du lär dig uttrycka dig med säljande texter, storytelling samt hur marknadsföring används på bästa sätt. I ditt yrke arbetar du även med att skapa och underhålla webbsidor, allt utifrån företagets eller kundens önskemål och behov.

LIA – Lärande i arbete

Drygt en fjärdedel av dina studier är förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du möjligheten att återkoppla till vad du har lärt dig, både praktiskt och teoretiskt i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Kraven på företagen att ständigt synas i den digitala världen är höga och inom marknadsföring sker idag snabba förändringar och kunskapsglappet är i vissa fall stort. Som digital marknadskommunikatör med rätt kompetens har du mycket stora karriärsmöjligheter. Förutom digital marknadskommunikatör kan du efter examen även arbeta som bla webbkommunikatör och social media manager.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även 12 stycken tvådagarsträffar i Tranås, utspridda på ca tre tillfällen per termin. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kommer att få göra ett särskilt prov som består av tre delar.

  1. En pitch – en kort presentation av din idé till en potentiell boende/besökare
  2. En skriftlig presentation på max 1 st A4-sida
  3. En presentationsfilm på max 1 minut

Pitch, text och film ska beskriva en ort som du vill marknadsföra, antingen som en bra bostadsort eller som en semesterort. Vi kommer att mäta din kreativa, strukturella och kommunikativa förmåga. Både text och film bedöms av TUC och företagen i ledningsgruppen. Det är ett sätt för dig som söker att aktivt sätta dig in i utbildningen och ger oss ett underlag att rangordna sökande.

Du kommer att få mer information om det särskilda provet när ansökningsperioden är avslutad.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2
  • Engelska 6
  • Matematik 1
  • Samhällskunskap 1a1

eller motsvarande kompetens

Samtliga behöriga sökande kommer att få göra ett särskilt prov. Se mer info här till vänster.

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med 12 tvådagarsträffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss gärna på Facebook, där vi informerar om det senaste som händer.

 

Kontakt

Erika Wilson Levahn, utbildningsledare

Digital marknadskommunikatör
073-504 84 63
erika.wilson.levahn@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Digital marknadsföring, 45 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om den digitala marknadsföringens roll och betydelse för företaget. Kursen ger även kunskaper om hur digitala strategier påverkar marknadsföring och försäljning. Du utvecklar förmåga att planera, organisera och följa upp utfallet av den digitala marknadsföringen. Målet med kursen är att ge kunskaper samt förmåga att självständigt kunna tillämpa verktyg, metoder och modeller för digital marknadsföring.

Digital marknadsstrategi, 35 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om digitala marknadskanaler och hur de används i företags- och affärsstrategier. Kursen ger även kunskaper om hur den digitala utvecklingen och nya tekniken påverkar företaget för att företaget ska kunna vara med och utveckla förändringsprocessen mot framtida trender och behov. Du utvecklar sin förmåga att värdera bakgrundsinformation och utifrån den välja verktyg för digital marknadsstrategi och analys. Målet med kursen är att ge färdigheter för att planera, organisera och följa upp olika digitala marknadsstrategier.

Examensarbete, 20 YH-p

Kursen ger dig bla kunskaper i att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser utarbeta ett examensarbete i form av ett avgränsat projekt inom branschen.
Målet med kursen är att du ska ha kunskaper i metoder och arbetssätt som krävs för att kunna utveckla och presentera ett examensarbete samt självständigt lösa problem dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat för att utveckla förslag till lösning/förändring.

Juridik inom kommunikatörens område, 25 YH-p

Kursen ger dig kunskap om och insikt i lagar och regelverk som utgör ramarna för professionell kommunikationsverksamhet. Målet med kursen är att skapa förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ge insikter om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär för verksamheten.

Kommunikation inom digital marknadsföring, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om kommunikationsverktyg och hur dessa påverkar och gör avtryck i media. Kursen ger även färdighet i att skriva kreativa och medianpassade texter. Du utvecklar förmåga att med hänsyn till syfte, situation och mottagare skapa texter för digital marknadsföring. Målet med kursen är att ge kunskaper om strategier och verktyg för att analysera, bearbeta och producera medieanpassade texter.

LIA 1, 60 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om digital marknadskommunikation, branschen och yrkesroller på LIA-företaget. Kursen syfte är också att utveckla kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och utveckla kompetens i att arbeta självständigt som digital marknadskommunikatör. Kursens mål är att du ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget.

LIA 2, 60 YH-p

Kursen ger dig kunskap att kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra arbetsuppgifter på LIA-företaget. Du ska självständigt utforma marknadsföringsinsatser som ligger i linje med företagets varumärke och uppsatta mål. Detta ska beskrivas i en projektrapport som beskriver genomförandet. Kursen ger också kunskaper om analys av företagets strategiska och operativa marknadskommunikation och hur den samverkar med säljprocessen.

Marknadsföring, 35 YH-p

Kursen ger dig kunskaper och förståelse för innebörden av marknadsföring och vilken roll försäljningen spelar i denna process. Kursen ger även kunskaper om skapandet av en marknadsplan, både på kort och lång sikt. Du utvecklar förmågan att identifiera hur nuvarande interna strategier och affärsmodeller, inom området, möter framtiden. Målet med kursen är att ge kunskaper om hur bakgrundsinformation påverkar och leder till beslutsfattande samt vikten av att välja rätt analysverktyg vid rätt tillfälle.

Projektledning och projektmetodik, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Kursen ger också dig möjligheter att använda IT-baserat projektledningsverktyg. Kursen ger färdigheter i att hantera hela flödet, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut samt kunna avgöra när en uppgift faller under projektform. Du får efter avslutad kurs kompetens i att självständigt genomföra och leda projekt.

Resurser och ekonomi inom marknadsföring, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om ekonomins betydelse inom marknadsföringsprocessen. Kursen ger även kunskaper om självkostnadskalkyler och olika budgetformer. Målet med kursen är att inse vikten av lönsamhetsoptimering samt förmåga att identifiera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Utveckling och design av appar, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om underhåll och beställning av webbsida utifrån företagets eller kundens önskemål och målsättning. Kursen ger även kunskap om service och underhåll av en webbplattform. Du utvecklar förmåga att kunna producera och redigera bild, text, film och appar för webben. Målet med kursen är att ge kunskaper om hur man praktiskt planerar, skapar och följer upp en webbsida utifrån olika ramverk.

Webbanalyser och certifiering, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om analysmetoder och verktyg för att analysera beteende i digitala medier. Kursen ger även kunskaper om analysering av multikanaler samt digitala kundbeteenden via webbplatser, appar och sociala medier. Målet med kursen är att ge kunskaper om webbanalyser och certifiering i Google Analytics, samt förmågan att självständigt kunna analysera beteenden för att konvertera och optimera den digitala marknadsföringen.

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet, vilket ger dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa. Detta gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.