Elfordonstekniker

Kommande

Dec 2020 - Okt 2021 , Tranås

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Fordonsteknik – introduktion

eller motsvarande kunskap

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet beviljade platser får alla behöriga sökande genomföra ett urvalsprov i form av en gruppintervju. Resultatet från intervjun sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild förkunskap. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

200 YH-p (40 veckor, ca 1 år)

 

Antal platser

20

Utbildningsort

Tranås

Kommande utbildningsstarter

December 2020 – ansök direkt här
September 2021

Sista ansökningsdag

9 oktober 2020

 

 

Kontakt

Malin Liedholm TUC YH

Malin Liedholm, utbildningsledare

073-501 86 82
[email protected]

Ladda ner infoblad

Har du stort intresse för fordon och elektronik? Utbilda dig då till elfordonstekniker och du felsöker, servar och reparerar el- och hybridfordon. I takt med att försäljningen av el- och hybridfordon kraftigt ökar, ökar också behovet av arbetskraft med rätt kompetens. Efter examen har du de specialiserade kunskaper som marknaden skriker efter. Som elfordonstekniker arbetar du med underhåll av moderna el- och elhybridfordon, alternativa bränslen och service.

Då söktrycket inte varit som förväntat har vi beslutat att flytta fram starten så att vi kan få fler potentiella framtida studerande. Nu startar utbildningen i december 2020, sista ansökningsdag är den 9 oktober.

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du har stor kunskap om allt från elmotorer, kraftelektronik och elektroniska styrsystem till olika typer av batterier, kondensatorer och övriga system. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker, exempelvis vid hantering av krockskadade elfordon. Hur den egna arbetsplatsen säkras är du också insatt i.

I ditt arbete har du stor kunskap om el och elektronik i elfordon. Med hjälp av scheman, ritningar och mätningar kan du felsöka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmkretsar. Du kan fordonssystemets kopplingssymboler, skyddsutrustning och säkerhetsföreskrifter. I ditt arbete träffar du många kunder och det är därför viktigt att du har ett professionellt bemötande. Du inger förtroende och hanterar invändningar och klagomål på ett yrkesmässigt sätt.

LIA – Lärande i arbete

Under sex veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du praktisera dina teoretiska kunskaper genom att på ett riskmedvetet och säkert sätt arbeta med el och/eller hybridfordon.

Efter examen

Senast 2030 ska klimatutsläppen från fordonstrafiken ha minskat med 70%. Transport- och fordonsbranschen står därför inför stora utmaningar och en mycket snabb teknikutveckling. De flesta av landets kommuner och även många företag byter dagens fordon till miljövänligare alternativ. Även privatpersoners intresse för köp av el/hybridfordon visar en tydlig ökning. Utvecklingen av tunga fordon går också framåt men här dröjer det lite längre innan vi har enbart el- och hybridfordon.

Behovet av rätt kompetens är högt och förväntas öka kraftigt de kommande tre till fem åren. Efter examen kan du arbeta som elfordonstekniker, fordonstekniker el/hybrid eller tekniker el/hybrid och du har många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Introduktion av branschen & elfordon, 15 YH-p

El & elektronik i fordon, 35 YH-p

Examensarbete, 15 YH-p

Kommunikation mellan elfordons styrdon, 30 YH-p

Komponenter, delsystem & felsökning, 35 YH-p

Kundkommunikation & bemötande, 20 YH-p

LIA, 30 YH-p

Säkert arbete i tekniska system, 20 YH-p