Elkonstruktör

Kommande

Sep 2020 - Maj 2022 , Linköping

Pågående

Sep 2019 - Maj 2021 , Linköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kunskap

Urvalet baseras på betyg eller motsvarande.

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Linköping

Kommande utbildningsstarter

  • September 2020 – ansök direkt här
    OBS, se mer info under “Sista ansökningsdag”
  • September 2021
  • September 2022

Sista ansökningsdag

5 juni 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Ansökan till starten 2021 öppnar i december-januari.

Du kanske också är intresserad av

 

 

Kontakt

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare

070-535 64 55
[email protected]

Utbilda dig till elkonstruktör och vi kan garantera dig ett varierat yrkesliv med stora karriärmöjligheter. Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från specifikation till ritning och färdig produkt och du skapar ritningar för den el som finns i alla typer av maskiner, byggnader och miljöer. Du arbetar med utredningar, utveckling, framtagning och underhåll av produkter där design, installation och verifiering ingår. Arbetslivet har varit med och tagit fram utbildningen vilket gör att du får rätt kompetens, både teoretiskt och praktiskt.

Olle och Anton pluggar till elkonstruktörläs deras tankar om utbildningen, yrket och framtiden

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll arbetar du med konstruktionsverktyg som CAD och 3D modellering, för att skapa bra underlag för projektens framtida arbete. Det betyder att du är med och skapar elkonstruktioner från allra första början. Att göra tekniska ritningar, lösa tekniska problem och samordna upphandlingar av elsystem blir din vardag, samtidigt som du upprättar handlingar och ritningar.

Elkonstruktion handlar även om att projektera både kostnads- och energieffektiva maskiner, elinstallationer, säkerhetstekniska övervaknings-, larm- och passagesystem. Du lär dig hur avtal med olika parter kan se ut, hur de formuleras och hur de fungerar. Du kan också tolka lagar och normer och sköta juridiska relationer. Utbildningen ger dig kunskap i att omsätta kundens krav och önskemål till tekniska systemlösningar, och även att analysera och föreslå förbättringar utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Som elkonstruktör har du kundkontakt och därför får du verktyg och metoder för att kommunicera både muntligt och skriftligt, samtidigt som du kan lyssna och ge feedback beroende på målgrupp och kulturer. För att arbetsplatsen ska vara säker, arbetar du kontinuerligt med arbetsmiljöarbete. Branschens krav ändras ständigt och som elkonstruktör analyserar och anpassar du arbetet utifrån det. Du tar även hänsyn till aktuell forskning, den tekniska utvecklingen, näringslivet, miljön och kundens behov i ditt arbete.

Auktorisation lågspänning (AL)

Omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

Utbildningens teoretiska kurser motsvarar Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen för Auktorisation lågspänning (AL). Du kan ansöka om auktorisation lågspänning hos Elsäkerhetsverket.

LIA – Lärande i arbete

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper inom elkonstruktörens olika arbetsområden i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Sveriges goda ekonomi fortsätter öka och det i sin tur ger fler och fler jobb och allra starkast väntas det växa inom tekniskt arbete. Under flera år har efterfrågan varit större än tillgången och det är svårt för företagen att hitta personal med kompetens inom elkonstruktion. Utbildningen ger dig just detta, och efter examen är du som elkonstruktör, elprojektör eller eldesigner mycket efterfrågad. Din arbetsplats kan vara allt från fastighets- och byggbranschen till industrin.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Automationsteknik inriktning elkonstruktion, 40 YH-p

Byggteknik, 10 YH-p

Elinstallationer i byggnader, 25 YH-p

Elkonstruktion CAD, 25 YH-p

Elkraft & ellära, 25 YH-p

Elmaskiner, 15 YH-p

Entreprenadjuridik & LOU, Arbetsmiljö & säkerhet, 20 YH-p

Examensarbete, 25 YH-p

Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D modellering, 25 YH-p

Kommunikation, 10 YH-p

LIA 1, 60 YH-p

LIA 2, 60 YH-p

Miljö, kvalité & hållbar el, 10 YH-p

Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p

Regelverk & standarder, 10 YH-p

Tillämpad matematik, 25 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig elkonstruktör. Vi samarbetar bl a med Ramböll Sverige, WSP Systems, Sweco Systems, Toyota Material Handling, Grytek, EnergiEngagemang, Siemens och Swisslogg-Accalon.

“Elkonstruktörsrollen blir alltmer viktig för att tillgodose behovet av högkvalitativa lösningar, vi ser därför en lång tid framåt där vi behöver fler i rollen som elkonstruktör.” Louise Edengren, Siemens Industrial Turbomachinery AB