Energiingenjör

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Tranås

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Antal platser

32

Utbildningsort

Tranås

Kommande utbildningsstarter

September 2020 och då sker utbildningen på distans. Klicka här för mer information.

 

 

Kontakt

Malin Liedholm TUC YH

Malin Liedholm, utbildningsledare

073-501 86 82
[email protected]

Är du intresserad av energi-, teknik- och klimatfrågor? Vill du arbeta fritt och varierat i en bransch där du ständigt ställs inför nya utmaningar? Då är yrkeshögskoleutbildningen Energiingenjör en utbildning för dig. Både ekonomiskt och miljömässigt är behovet av mer effektiva energisystem angeläget så utbilda dig till energiingenjör och du arbetar i framtidens bransch.

Vad arbetar du med?

Som energiingenjör öppnar sig många dörrar i en bred och expansiv bransch. Du blir mångsidig och följer med i den snabba utveckling som sker inom energisektorn. Utbildningen ger dig möjlighet till ett flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.

Som utbildad energiingenjör arbetar du som konsult med energikartläggningar, energideklarationer och energioptimering. Inom byggsektorn arbetar du som projektledare och är med i hela byggprocessen för att säkerställa att energikraven uppfylls. Du axlar rollen som energistrateg i ett företag och hjälper till att planera och utforma företagets energiarbete. Utbildningen ger dig förutsättningarna för att kunna bidra till effektiv energianvändning och förnybar energi och kurserna har ett brett utbud inom miljö- och energiområdet. Du får kunskaper om de olika energisystem som finns i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder, och hur dessa kan göras mer energieffektiva.

Du kan effektivt planera, leda, genomföra och utvärdera energiprojekt. Du leder och coachar medarbetare för deras utveckling i sin yrkesroll. Som energiingenjör förstår du framtidens kommande utmaningar genom den helhetsbild du har över dagens energi- och hållbarhetsfrågor.

Branschen är bred och yrkesrollerna många!

LIA – Lärande i arbete

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Efter examen arbetar du som energiingenjör, driftingenjör, projektledare inom energi eller energisamordnare och din breda kompetens gör att du kan jobba inom flera olika sektorer. Branschens utveckling, digitalisering och energiomställning står inför stora utmaningar inför framtiden vilket gör att du med din nya kompetens är mycket efterfrågad.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Energisystemanalys, 30 YH-p

Examensarbete, 15 YH-p

Avancerad styr- och reglerteknik, 15 YH-p

Branschengelska, 10 YH-p

Byggnadsteknik och byggnadsfysik, 20 YH-p

Ekonomi och investeringsbedömning, 15 YH-p

Ellära, 15 YH-p

Entreprenadjuridik, 10 YH-p

Fjärrvärme- och fjärrkylesystem, 15 YH-p

Installationssystem, 25 YH-p

Kyl- och värmepumpsteknik, 20 YH-p

Ledarskap och arbetsledning, 15 YH-p

LIA 1, 35 YH-p

LIA 2, 40 YH-p

LIA 3, 40 YH-p

Miljöcertifiering och hållbarhet, 20 YH-p

Projektledning och projektmetodik, 15 YH-p

Ritningslära, 10 YH-p

Solenergi, 15 YH-p

Tillämpad energiberäkning, 10 YH-p

Tillämpad matematik, 10 YH-p

Ventilationssystem, 20 YH-p

Samarbetspartners

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig energiingenjör. Vi samarbetar bl a med Torpheimergruppen, Bosch Thermoteknik, Energikontor Norra Småland, Sweco, Bengt Dahlgren, Midroc Electro och Miljö-, VVS- & Energicenter, Ömangruppen, Sprintline, Tranås Energi och Tekniska verken.