Kontakttolk i tigrinja

Kommande

Jan 2020 - Maj 2021 , Distans, Stockholm

Pågående

Jan 2019 - Maj 2020 , Distans, Stockholm

Som kontakttolk i tigrinja är du länken mellan individen och myndigheten, sjukvården eller annan offentlig verksamhet. Du har hög kompetens i svenska och tigrinja, samtidigt som du har kunskap och insikt om de olika samtalsämnena. Med ditt stora intresse för människor och samhällsfrågor lotsar du nyanlända in i det svenska samhället och som kontakttolk har du stor betydelse för människor som inte kan kommunicera på svenska. Utbildningen är på heltid och på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Den är kostnadsfri och berättigad till CSN. Detta kombineras med intressanta och givande dagar i Stockholm.

Alda arbetar som kontakttolk – klicka här och läs intervjun med henne.

Behöver du hjälp med din ansökan? Under två eftermiddagar per ort finns vi på plats och hjälper dig med din ansökan och de frågor du har.

Vad arbetar du med?

Som kontakttolk arbetar du med samhällets sociala områden såsom hälso- och sjukvård, psykiatri, juridik och rättsväsende, asyl- och migrationsärenden, hbtq-frågor, jämställdhet, etnicitet, etik och religionstillhörighet.
Oavsett område så ser du till att personer som talar tigrinja och svensktalande handläggare på myndigheter förstår varandra. I ditt yrke möter du alla typer av människor och du kan känna av olika situationer. Samtidigt som du är opartisk och neutral inger du trygghet och förtroende.

Arbetet är både varierande och ibland oförutsägbart, så därför lär du dig använda olika tolkningstekniker och metoder. För att tolka inom hälsa och sjukvård har du kunskap i bland annat grundläggande anatomi, vanliga behandlingsmetoder, rehabilitering och tolkning för barn i sjukvården, och även vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar inom psykiatri. Som tolk behöver du också ha goda kunskaper om det svenska samhället och därför lär du dig om det svenska samhällets styrning på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Du kan även förmedla vilka rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare, immigrant eller asylsökande.

Utbildningen innehåller praktiska moment såsom rollspel, tolkningsövningar, memoreringsövningar och terminologiöversättningar.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt sex veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du följa en verksam tolk i olika typer av tolksituationer.

Efter examen

Vikten av att kommunicera på ett korrekt och rättssäkert sätt med bland annat myndigheter, domstolar och sjukvården har ökat i takt med att fler och fler människor söker sig till Sverige. Det råder stor brist på rätt kompetens så med den kvalificerade kompetens som utbildningen ger, är du efter examen mycket eftertraktad.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även 12 st träffar i Stockholm. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Röster från arbetslivet

”Det bästa med att vara tolk är att man träffar så många olika sorters människor. Det är ett spännande, innehållsrikt och inte minst ansvarsfullt yrke. Som utbildad tolk får man många nya arbetsmöjligheter.”
Mike Kraidie, TolkaNu Tolk & Språkservice

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kompetens

Du som studerande behöver även mycket goda kunskaper i tolkspråket tigrinja. Kunskaperna prövas genom ett behörighetsgivande test. Vid antagningen prövas kunskaperna genom muntliga och skriftliga prov och intervjuer.

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

12

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Stockholm

Nästa utbildningsstart

Januari 2020

Sista ansökningsdag

28 oktober 2019. Ansök direkt här

 

Kontakt

Ljiljana Erickson TUC YH

Ljiljana Erickson, utbildningsledare

076-322 50 49
[email protected]

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Etnicitet, jämställdhet och religionstillhörighet, 15 YH-p

Examensarbete, 10 YH-p

Hälso- och sjukvårdstolkning, 35 YH-p

Interkulturell kommunikation, 15 YH-p

Juridik för tolkar, 25 YH-p

LIA 1, 5 YH-p

LIA 2, 5 YH-p

LIA 3, 20 YH-p

Migrationstolkning, 15 YH-p

Psykiatri, 20 YH-p

Samhällstolkning, 25 YH-p

Språkfärdighet i svenska i tolkning, 20 YH-p

Språkfärdighet i tolkspråket tigrinja, 30 YH-p

Tolketik, 15 YH-p

Tolkteknik, 30 YH-p

Tolkyrket - en introduktion, 15 YH-p

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Transvoice Stockholms Tolkförmedling, Tolkresurs Sverige, Lingua Communication Nordic, Folkhälsobyrån Tolkförmedling, Tigrinjatolken och Järva tolk m.fl.