Logistiker

Kommande

Sep 2020 - Maj 2022 , Stockholm

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Matematik 2

eller motsvarande kompetens

Urvalet baseras på betyg eller motsvarande.

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Antal platser

35

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Stockholm

Utbildningen finns även i

Linköping

Kommande utbildningsstarter

  • September 2020 – ansök direkt här
    OBS, se mer info under “Sista ansökningsdag”
  • September 2021
  • September 2022

Sista ansökningsdag

4 maj 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

 

 

Kontakt

Jonas Dahlberg, utbildningsledare

070-215 41 01
[email protected]

 

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och som logistiker styr du flöden av material, information och betalningar. För att skapa effektiva flöden arbetar du med ständiga förbättringar och maximerar värde samtidigt som du minimerar slöseri. Målet är att leverera en vara eller tjänst på rätt plats och i rätt tid, på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt. Logistikern är spindeln i nätet som arbetar med både operativa och strategiska logistikfrågor.

Vad arbetar du med?

I ditt arbete som logistiker är processer och flöden nyckelbegrepp. Den interna logistiken står i fokus, men även ämnen som yttre logistik, processinriktad verksamhetsutveckling, Lean, inköp, ledarskap, projektledning och kvalitet. Med din breda kunskap i Lean vet du hur produktionsteknik och produktionslogistik påverkar företagets ekonomiska resultat.

Du lär dig att analysera, planera, styra och utveckla företagets produktionslogistik så att material, maskiner och människor används så effektivt som möjligt. Med fokus på internationell, spedition och outsourcing styr du den globala logistikverksamheten. Du blir väl insatt i begreppet produktkvalitet och kan använda de verktyg som finns för att mäta och förbättra kvalitet. Du lär dig lösa problem, att presentera dem, samt att leda och genomföra projekt och processer. IT-system är en viktig del och du kan tillämpa och ansvara för att IT-system implementeras som stöd för logistik- och produktionsstyrning. Du arbetar med systematiskt miljö- och kvalitetsarbete.

Utbildningens områden spänner över både logistik, teknik, kvalitet och inköp vilket ger dig en bred bas och ett flertal inriktningar att jobba inom.

LIA – Lärande i arbete

Under 23 veckor av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Listan med exempel på jobb som du är kvalificerad för är lång. Du kan bland annat arbeta som logistiker, produktionslogistiker, produktionsplanerare, produktionsutvecklare, produktionsledare eller Lean-koordinator. Efter examen arbetar du i tillverkningsindustrin, tjänste- och transportföretag, IT-branschen, byggbranschen eller i den offentliga sektorn. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är goda då företagens behov av kompetens är stort och framtiden för dig som logistiker är därför mycket lovande.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Examensarbete, 20 YH-p

Flödesekonomi, 25 YH-p

Företagsekonomi, 20 YH-p

Grundläggande logistik, 25 YH-p

Inköp och IT-driven logistik (e-handel), 10 YH-p

Internationell logistik, 15 YH-p

IT-stöd för produktionslogistik, 15 YH-p

Kommunikation, 10 YH-p

Kvalitet, miljö & hållbarhet, 15 YH-p

Lean-inriktad produktionsekonomi, 20 YH-p

Ledarskap, 15 YH-p

LIA 1-3, 115 YH-p

Logistiksystemets utveckling i praktiken, 25 YH-p

Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p

Produktionslogistik, 30 YH-p

Projektledning & projektmetodik, 15 YH-p

Samarbetspartners

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när de ska anställa logistiker. Vi samarbetar bland annat med Orio Logistics/Orio Management, PostNord TPL, SAAB, Snusbolaget Norden, Sonat, Unik Resurs, Exacta -Sweden AB, Fractus och Valueone.

“Det finns ett väsentligt behov av en logistikerutbildning i Stockholm. Vi har hos oss ett behov de kommande åren av att rekrytera ca 150 logistiker. Nya kunskaper behövs inom automation och om den påverkan som e-handeln har på logistik. Branschen står inför enorma förändringar.” Jörgen Månsson, Valueone