Lönespecialist

Kommande

Jan 2021 - Apr 2022 , Linköping

Pågående

Jan 2020 - Apr 2021 , Linköping

Ansök här!

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet beviljade platser får alla behöriga sökande genomföra ett urvalsprov i form av en webbenkät. När du genomfört urvalsprovet går du vidare i antagningsprocessen. Resultatet från enkäten sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild förkunskap. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

35

 

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Linköping

Utbildningen finns även på

distans med träffar i Jönköping

Kommande utbildningsstarter

Januari 2021 – ansök direkt här

Sista ansökningsdag

26 oktober 2020

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Jessica Niord, utbildningsledare

076-309 72 80
[email protected]

 

Vill du arbeta med ekonomi- och personalfrågor? Vill du ha ett omväxlande yrke med ständig utveckling och nya utmaningar? Då är Lönespecialist yrket för dig! Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som Lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Lönespecialist – ett framtidsyrke!

Lönespecialisten måste följa med i den snabba utvecklingen av olika lönesystem. Idag innebär det en mycket mer rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Samtidigt ställs det ökande krav på lönespecialistens generella kunskaper. Du måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.

Vad arbetar du med?

Utbildningen ger dig kunskap i att utföra beräkningar av löner, med både tillägg och avdrag. Du lär dig förstå hela löneprocessen, samt lagar och regler som berör lön. Efter utbildningen kan du beräkna, redovisa och betala skatter och du förstår och tolkar arbetsrättsliga texter. Samtidigt har du förståelse för bokföring och redovisning.

Självständigt genomför du kartläggning och analys av lönerutiner med hjälp av nyckeltal och med hög servicekänsla bidrar du till att utveckla den rådgivande delen av yrkesrollen. Utbildningens teoretiska del uppfyller kraven för auktorisation.

Efter examen

Efter examen arbetar du som lönespecialist, löneassistent eller lönekonsult. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Utbildningen uppfyller de teoretiska kraven inför en auktorisation i SRF och FAR.

Redan idag finns en stor efterfrågan på lönespecialister hos arbetslivet. Denna efterfrågan kommer att öka framöver när många som idag är verksamma går i pension. Lönefunktionen är en allt viktigare del i företagens samlade personalfunktion.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Affärsengelska med inriktning på löneområdet, 10 YH-p

Affärssystem och lönesystem, 20 YH-p

Arbetsrätt, 30 YH-p

Examensarbete, 10 YH-p

Kommunikation, 20 YH-p

LIA (Lärande i arbete) 1, 40 YH-p

LIA (Lärande i arbete) 2, 50 YH-p

Löneadministration, grund, 30 YH-p

Löneadministration, påbyggnad, 30 YH-p

Lönearbetets innehåll och processer, 30 YH-p

Personalekonomi, 30 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig lönespecialist.