Mjukvarutestare

Kommande

Jan 2021 - Maj 2022 , Linköping

Ansök här!

Utbildningsfakta

 

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Programmering 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade från ex yrkeserfarenhet

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet beviljade platser får alla behöriga sökande genomföra ett urvalsprov i form av en webbenkät. När du genomfört urvalsprovet går du vidare i antagningsprocessen. Resultatet från enkäten sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild förkunskap. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

310 YH-p (62 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Linköping

Kommande utbildningsstarter

Januari 2021 – ansök direkt här
Januari 2022
Januari 2023

Sista ansökningsdag

26 oktober 2020

 

Kontakt

Pia Olsson TUC YH

Pia Olsson

076-320 09 59
[email protected]

Vill du vara med och utveckla och kvalitetssäkra system? Då kan mjukvarutestare vara yrket för dig. Som mjukvarutestare testar och kvalitetssäkrar du produkter och system innan de marknadsförs. Yrket passar dig som har kunskaper inom programmering, är analytisk, noggrann, strukturerad och som gillar att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Samhället går allt mer mot digitala lösningar och det finns ett stort behov av att testa dessa lösningar innan de börjar användas av kunderna. Därför kommer personer med kompetens inom testning och IT vara starkt efterfrågade.

Vad arbetar du med?

Som mjukvarutestare planerar, designar, utvecklar, dokumenterar och genomför du tester på olika nivåer. Beroende på krav och situation avgör du vilken typ av test som ska väljas. Du arbetar med tester i alla dess faser, från definition av ett projekt till förvaltning av system. Målet är att slutkunden ska få en så bra produkt som möjligt.

Du har kunskaper inom programmeringsspråken JAVA och C# som ger dig möjligheter att skapa automatiserade tester, något som är avgörande för framtidens mjukvarutestare. Du kan också hantera krav, ta fram usercase och testspecifikationer. Du arbetar med tidsplaner, budget och gruppdynamik och du kan även göra en förstudie. I din yrkesroll har du kompetens att avgöra vilka testverktyg som passar för aktuellt system/applikation och du använder olika testverktyg genom hela processen.

LIA – Lärande i arbete

Under tolv veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Du utvecklar ett analyserande arbetssätt och lär dig göra aktiva jämförelser av olika typer av test. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och utgår från branschens behov, vilket gör att din framtid som mjukvarutestare är ljus. Det råder extrem brist på spetskompetens och branschen är i stort behov av arbetskraft med den senaste kunskapen. Förutom mjukvarutestare kan du också arbeta som systemtestare, testledare IT och kvalitetssäkrare med inriktning mjukvara.

Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som efterfrågas vid anställning, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Bland de som står bakom utbildningen finns bland andra AL control Laboratories, Cambio Healthcare Systems, Consid, Ericsson, Eurofins, Framtiden, Fujitsu Sweden, Evry, Kvadrat, Nethouse, Verisure – innovation centre, Red Capes IT, Semcon, Sigma Tech-nology MID, Sylog, Veoneer, Saab Group och Väderstad.

“Hela IT-marknaden ser fortsatt ljus ut och testrollen är en viktig del i den leveransen, oavsett om det är mjukvarutester, systemtester eller inom testledning. Det finns en resursbrist redan idag, därför känns det viktigt att fortsätta driva utbildningar för att forma den här typen av kompetens för att bemöta framtidens behov.” Sara Kallblad, Kvadrat

“Det råder en ständig brist på kompetenta testare, inte minst testare som förstår den nya generationen av system. System som samverkar med andra system i större utsträckning än förr. Detta innebär att man behöver utbildning som ligger i framkant vad det gäller processer, metoder och inte minst verktyg för strukturering och automatisering.” Håkan Hahn, Nethouse

Utbildningsinnehåll

Examensarbete, 15 YH-p

Kommunikation, 10 H-p

LIA, 60 YH-p

Problemlösning & felsökning, 15 YH-p

Programmering för testare, 30 YH-p

Projektorganisation inom IT, 20 YH-p

System- & användarkrav, resultathantering, 15 YH-p

Testautomation, 55 YH-p

Testledning, 10 YH-p

Testmetoder, 50 YH-p

Testverktyg & hårdvaruplattformar för test, 30 YH-p