Offentlig upphandlare/inköpare

Kommande

Aug 2020 - Maj 2022 , Distans, Jönköping

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Distans, Jönköping

Aug 2019 - Maj 2021 , Distans, Jönköping

Som offentlig upphandlare har du en viktig roll för alla som vill skapa kontakter och affärer med offentligheten. Du har kunskap om, och ser till att lagar och regler som stat, kommuner och landsting måste följa vid köp av varor och tjänster följs. I yrkesrollen kan det också ingå att arbeta med strategiska inköp, ett spännande område där du ena dagen kan besöka en mässa, och andra dagen sitta vid förhandlingsbordet. Den här utbildningen ger dig en perfekt kombination av inköp och upphandling, en kompetens som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vad arbetar du med?

Under utbildningen studerar du alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa – från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärdering. Samtidigt lär du dig hur flödet går från leverantör, via inköp och tillverkning, till förädling, lager, distribution och transport. En upphandlare har kunskap om de lagar som styr offentlig upphandling och du får insikt i avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och affärsjuridik.

Kommunikation är viktigt i detta yrke, därför får du under utbildningen lära dig att kommunicera skriftligt och muntligt, och anpassa ditt budskap efter mottagarens behov. Kommunikation är också en betydande del i förhandlingsteknik.

LIA – Lärande i arbete

En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under dina två LIA-perioder är du bl.a. delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. Du lär dig även analysera inköpsprocessen och hur den fungerar i verkligheten, dvs. målformulering, strategi, verksamhetsutveckling och utvärdering.

Efter examen

Efter examen har du kompetens att arbeta både som upphandlare och inköpare inom myndigheter, kommuner och företag. Det råder stor brist på rätt kompetens och tillsammans med stora pensionsavgångar i framtiden, har du därför stora möjligheter till arbete efter din examen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentor, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Matematik 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Poäng

425 YH-p (85 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Nästa utbildningsstart

Augusti 2020 – ansökan öppnar den 20 december 2019

Sista ansökningsdag

4 maj 2020

Du kanske också är intresserad av

Strategisk inköpare/upphandlare – Stockholm, Linköping

 

Kontakt

Martina Valfridsson TUC YH

Martina Valfridsson, utbildningsledare

073-504 74 05
[email protected]

 

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Affärsjuridik & avtal, 20 YH-p

Business English, 15 YH-p

Ekonomi & kalkylering, 30 YH-p

Entreprenadjuridik, 10 YH-p

Examensarbete, 25 YH-p

Förhandlingsteknik & affärsmässighet, 20 YH-p

Hållbar utveckling, 25 YH-p

Inköps- & upphandlingsprocessens olika steg, 30 YH-p

Kategoristyrning, 15 YH-p

Kommunikation, 20 YH-p

LIA 1, 50 YH-p

LIA 2, 60 YH-p

Organisation & ledarskap i offentlig förvaltning, 30 YH-p

Projekt & projektledning, 15 Yh-p

Strategiskt inköp & upphandling, 30 YH-p

Upphandlingsjuridik, 20 YH-p

Utvärderingsprocessen, 10 YH-p

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på välutbildade Offentlig upphandlare/inköpare.