Offentlig upphandlare/inköpare

Pågående

Aug 2019 - Maj 2021 , Distans, Jönköping

Aug 2020 - Juni 2022 , Distans, Jönköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Matematik 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

De 100 behöriga sökande med högst meritpoäng går vidare till ett särskilt urvalsprov som ska mäta den sökandes förmåga att kommunicera, analysera och lösa problem. Resultatet från provet sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

425 YH-p (85 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Kommande utbildningsstarter

I januari 2021 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt.

Du kanske också är intresserad av

Strategisk inköpare/upphandlare – Stockholm, Linköping

 

Kontakt

Martina Valfridsson TUC YH

Martina Valfridsson, utbildningsledare

073-504 74 05
[email protected]

 

Ladda ner infoblad

Som offentlig upphandlare spelar du en avgörande roll i organisationens möte med marknaden och för de inköpsavtal som tecknas. Du är social samtidigt som du jobbar med detaljfrågor under eget ansvar. Du kan hålla många bollar i luften men också vara förberedd på att fördjupa dig inom komplexa frågor. Allt för att finna de bästa lösningarna för de beställande verksamheterna. I yrkesrollen ser du till att de lagar och direktiv som stat, kommun och regioner måste följa vid köp av varor och tjänster, följs. Du interagerar med människor, hjälper dem att uppnå sina mål och rätt kvalitet via avtalspartner från den privata marknaden.

Utbildningen sker på distans med givande och intressanta träffar i Jönköping.

Vad arbetar du med?

Som offentlig upphandlare/inköpare identifierar och upphandlar du nya leverantörer och den ”goda affären” är alltid utgångspunkten då rollen innebär ett samhällsansvar. Du har både de teoretiska och praktiska erfarenheterna för att upphandla inom de lagar och direktiv som styr offentlig upphandling med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet. Du har kunskap i alla steg i inköp- och upphandlingsprocessen, allt ifrån anbud till förhandling och avtal.

Upphandlarrollen är mångsidig. Som upphandlare har du kunskap om de lagar som styr offentlig upphandling och du får insikt i affärsjuridik, avtalsrätt, köprätt och arbetsrätt. Kommunikation är viktigt i detta yrke, därför får du under utbildningen lära dig att kommunicera skriftligt och muntligt, och hur man förhandlar. I yrkesrollen kommer du även att hålla presentationer, informationsmöten, instruera eller coacha beställare.

LIA – Lärande i arbete

En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under dina två LIA-perioder är du bland annat delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. Du lär dig även analysera upphandlings- och inköpsprocessen och hur den fungerar i verkligheten, dvs. målformulering, strategi, verksamhetsutveckling och utvärdering.

Efter examen

Efter examen har du kompetens att arbeta både som upphandlare och inköpare inom myndigheter, kommuner och företag. Det råder stor brist på rätt kompetens och tillsammans med stora pensionsavgångar i framtiden, har du därför stora möjligheter till arbete efter din examen. Du kommer att ha en expertroll inom ditt område.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentor, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Affärsjuridik & avtal, 20 YH-p

Business English, 15 YH-p

Ekonomi & kalkylering, 30 YH-p

Entreprenadjuridik, 10 YH-p

Examensarbete, 25 YH-p

Förhandlingsteknik & affärsmässighet, 20 YH-p

Hållbar utveckling, 20 YH-p

Inköps- & upphandlingsprocessens olika steg, 30 YH-p

Kategoristyrning & avtalsuppföljning, 15 YH-p

Kommunikation, 20 YH-p

LIA 1, 50 YH-p

LIA 2, 60 YH-p

Offentlighet & sekretess, 5 YH-p

Organisation & ledarskap i offentlig förvaltning, 30 YH-p

Projekt & projektledning, 15 Yh-p

Strategiskt inköp & upphandling, 30 YH-p

Upphandlingsjuridik, 20 YH-p

Utvärderingsprocessen, 10 YH-p

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på välutbildade Offentlig upphandlare/inköpare.