Produktionstekniker

Kommande

Dec 2020 - Aug 2022 , Linköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

godkänt betyg i kurserna

  • Matematik 2
  • Industritekniska processer 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1

från Industritekniska programmet
eller

  • Matematik 2
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
  • Industritekniska processer 1

från Teknikprogrammet

Urvalet baseras på betyg eller motsvarande.

 

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

20

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Linköping

Kommande utbildningsstarter

December 2020 – ansök direkt här
September 2021
September 2022

Sista ansökningsdag

9 oktober 2020

 

 

Kontakt

Göran Wiggur TUC

Göran Wiggur, utbildningsledare

073-328 33 77
[email protected]

Har du intresse för teknik, vill arbeta med människor och är lösningsfokuserad? Utbilda dig till produktionstekniker och du har ett kreativt yrke fyllt av spännande utmaningar. I ditt arbete ser du helheten i produktionskedjan och optimerar materialflödet i tillverkningsprocessen. Ditt mål är att produktionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt och du arbetar mestadels teoretiskt men även praktiskt.

Jonas från Väderstad AB och Björn från Toyota Industries berättar om yrkesrollen. Läs reportaget här.

Vad arbetar du med?

I ditt yrke arbetar du inom tillverkningsindustrin, allt från livsmedelsindustrin och medicinsk teknik till verkstads- och träindustrin. Du är länken mellan operatörerna på golvet och produktionschefen. Med hjälp av de olika verktyg och hjälpmedel som finns inom IT medverkar du till att utveckla, förbättra och effektivisera produktionsprocessen. Du kan också jobba med teknisk support, kostnadskalkyler eller produktionsanpassning av produkter.

I din yrkesroll granskar du arbetsinstruktioner, beredningar och balanseringar så att de uppfyller de krav som finns för standardiserat arbete. Du har kunskap om produktionssystemets och värdekedjans utveckling med hjälp av metoder och verktyg relaterad till Lean (inriktad produktionsekonomi). Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete blir viktigare och viktigare. Du har därför kunskap om de ansvarsprinciper, riktlinjer och verktyg som allt fler företag tillämpar i sin strävan efter en hållbar framtid.

LIA – Lärande i arbete

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du under handledning omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och du utvecklar din kompetens i att arbeta som produktionstekniker.

Efter examen

Rekryteringsbehoven är stora hos många företag, men de har svårt att hitta personer med rätt kompetens vilket leder till att de inte kan anställa tillräckligt många. Även kommande pensionsavgångar ökar efterfrågan på utbildade produktionstekniker. Arbetslivet önskar en mer praktiskt inriktad utbildning och här har du som pluggat hos oss en stor fördel då mer än en fjärdedel av utbildningen är praktik. Efter examen kommer du vara mycket eftertraktad av arbetslivet. Du kan också arbeta som kvalitetstekniker och produktionsplanerare, båda inom maskin samt Lean-koordinator.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

CAD för produktionstekniker, 15 YH-p

Digitalisering & industriell IT, 20 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Kommunikation, projektledning & metodik inom industriell produktion, 20 YH-p

Kvalitet, miljö & hållbarhet, 20 YH-p

Lean - inriktad produktionsekonomi, 30 YH-p

LIA 1, 30 YH-p

LIA 2 - Analys av logistik- & tillverkningsflöden, 40 YH-p

LIA 3 - Förändringsprojekt, 50 YH-p

Materialkunskap & bearbetningsteknik, 25 YH-p

Mätteknik, 20 YH-p

Produktionslogistik, 20 YH-p

Produktionsprocesser & beredning, 25 YH-p

Produktionsteknik & värdeskapande produktionstekniskt arbete, 45 YH-p

Teknisk engelska, 10 YH-p

Tillämpad matematik, 10 YH-p