Redovisningsekonom

Pågående

Sep 2017 - Apr 2019 , Stockholm

Sep 2018 - Apr 2020 , Stockholm

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig till Redovisningsekonom och du får ett yrke som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden. Det är ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering. Ekonomi är en central del i varje företag och organisation och som redovisningsekonom har du en viktig roll.

Vad arbetar jag med?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning, beskattningsrätt och handelsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet Fortnox. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får du även praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Efter utbildningen utför du självständigt löpande redovisning, kalkylering och budgetering, samt deklarationer för företag. Även bokslut och årsredovisning blir naturligt för dig. Du tolkar och tillämpar det juridiska regelsystemet, och du kan kommunicera i nationella och internationella sammanhang. Du arbetar med helheten och kommunikationen kring redovisning och rapportering i samarbete med kollegor eller kunder.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 22 veckor, en fjärdedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Utbildningen ger dig chansen att arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent eller revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns en tydlig brist på rätt kompetens, både inom privat och offentlig sektor. Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även 5 års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2
  • Matematik 2
  • Engelska 5

eller motsvarande kompetens

Poäng

425 YH-p (85 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Stockholm

Utbildningen finns även i

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss gärna på Facebook, där vi informerar om det senaste som händer.

 

Kontakt

Sofia Eriksson TUC YH

Sofia Eriksson, utbildningsledare

072-335 32 26
sofia.eriksson@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Affärssystem & redovisning, 40 YH-p

Kursen ger dig praktiska kunskaper i att använda ett affärssystem samt ökad insikt i affärssystems uppbyggnad och deras roll i organisationsutveckling. Kursen ska också ge kunskaper och färdigheter i redovisning med inriktning mot extern redovisning. Målet med kursen är att du ska ha färdigheter att kunna använda affärssystemet Fortnox.

Beskattningsrätt, 50 YH-p

Kursen ger dig genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis. Du ska söka relevant rättsinformation. Kursen ska vidare utveckla din förmåga att självständigt lösa skatterättsliga problem och uppgifter för olika typer av associationer och löntagare. Du ska föreslå potentiella skattedispositioner i bokslutet.

Engelska för ekonomer, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska. Målet med kursen är att ge dig färdigheter i att kommunicera information och beslutsunderlag på engelska.

Examensarbete, 10 YH-p

Kursen ger dig bla, att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser genomföra ett examensarbete. Arbetet ska ha både teoretisk och praktisk förankring. Målet med kursen är att du ska ha kunskaper i metoder och arbetssätt som krävs för att kunna utveckla och presentera ett examensarbete samt självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat för att utveckla förslag till lösning/förändring.

Finansiering & kalkylering, 20 YH-p

Kursen ger dig bla kunskaper i ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering i företag eller verksamheter.

Företagsekonomi, 20 YH-p

Kursen ger dig bla kunskaper inom företagsekonomi samt ge insikt i företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi. Du ska erhålla teoretiska kunskaper om olika företagsformer, företagsekonomiska begrepp och sambandet mellan dess olika delar. Målet med kursen är att ge kompetens om företagets skatter och avgifter, intäkter och kostnader samt balans och resultat.

Handelsrätt, 50 YH-p

Kursen ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden. Du ska kunna föreslå lösningar på juridiska problem och frågeställningar inom handelsrättens område. Du ska även kunna tillämpa centrala juridiska begrepp och metoder i syfte att upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom utbildningens kompetensområde. Vidare ska du kunna kritiskt reflektera över komplexa juridiska ställningstaganden inom de områden som kursen behandlar.

Internredovisning, 20 YH-p

Kursen ger dig utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Kommunikation, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskap i att utveckla och stärka din sociala kompetens samt ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen.

Koncernredovisning, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning. Du får kunskap om vad det innebär för ett företag att ingå i en koncern samt kompetens för att genomföra en enklare koncernredovisning.

LIA 1, 25 YH-p

Kursen ger dig kunskap om branschen, yrkesroller och arbetsmiljön på LIA-företaget. Kursens mål är att du ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra enklare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

LIA 2, 40 YH-p

Kursen ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Kursens mål är att du självständigt ska utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget, förknippade med de kurser som hittills genomförts i utbildningen.

LIA 3, 45 YH-p

Kursen ger dig utökade praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Kursens mål är att du självständigt ska utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget samt att du ska undersöka ett ämne djupare som har en klar koppling till genomförda kurser. Undersökningen presenteras i ett examensarbete, där sammanfattningen ska vara på engelska.

Löneadministration, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Praktisk ekonomistyrning, 20 YH-p

Kursen ger dig färdigheter i att sammanställa beslutsunderlag samt förmåga att bedöma olika besluts ekonomiska effekter. Kursens mål är att du ska kunna hantera situationer förenade med ekonomiskt beslutsfattande.

Redovisning, 35 YH-p

Kursen ger dig kunskaper inom redovisning. Du får färdigheter i att kunna skapa en kassaflödesanalys, utföra bokslutsdispositioner samt skapa anläggningsregister. Målet med kursen är att du självständigt ska kunna genomföra redovisningsarbete på ett kvalitetssäkert sätt.

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar.