Soleltekniker

Kommande

Sep 2020 - Jan 2022 , Distans, Jönköping

Pågående

Sep 2019 - Jan 2021 , Distans, Jönköping

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet beviljade platser får alla behöriga sökande genomföra ett urvalsprov i form av en webbenkät. Provet ska mäta den sökandes förmåga att lösa tekniska och matematiska problem samt logiskt tänkande. Dessa förmågor ska visa den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen för att utveckla kompetens i utbildningen. Resultatet från enkäten sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Poäng

310 YH-p (62 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

25

Utbildningsort

Distans med 10 träffar i Jönköping

Kommande utbildningsstarter

September 2020
September 2021
September 2022

Sista ansökningsdag

4 maj 2020 – ansökan är stängd och vi tar inte emot sena ansökningar.

Ansökan till starten hösten 2021 öppnar i december-januari.

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Johan Leander TUC YH

Johan Leander, utbildningsledare

070-716 39 57
[email protected]

Ladda ner infoblad

Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt och efterfrågan på solcellsinstallationer har ökat markant. Solenergi är inte längre en energikälla bara för båtar och miniräknare utan något som sätts upp på fler och fler tak och fasader. Energi från solen ger en låg miljöpåverkan och lägre elkostnader. För att klara framtidens krav krävs rätt kompetens och här har du som soleltekniker en given framtid. Utbildningen sker på distans med intressanta och givande dagar i Jönköping.

Vad får du arbeta med?

Som soleltekniker har du stor kunskap om solcellsinstallationer. Efter kundens förutsättningar beräknar, sammanställer och redogör du för systemets förluster och förtjänster. Genom att ta hänsyn till solinstrålning, takvinkel och väderstreck beräknar du elproduktionen från solcellspaneler vilket gör att du även ta ansvar för projekt samt kan beräkna och dimensionera en solcellsanläggning.

Batterilager påverkar hela energisektorn så utbildningen lär dig dimensionera ett batterisystem, du kan analysera nyttan med ett lager och du vet hur man tar till vara på överskottsenergin på bästa sätt.

Genom att utföra investeringskalkyler beräknar du lönsamheten och kan på så sätt rekommendera lämplig solcellsanläggning och presentera investeringskostnader. För att skapa en bra kundrelation och förstå kundens behov utbildas du i försäljningsarbetet och du får en förståelse för hela säljprocessen. Du lär dig även hur en upphandling av solcellsanläggning går till.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt tretton veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du insikt om branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Intresset för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökar stadigt. Varje år nästintill fördubblar Sverige solcellskapaciteten vilket visar att många satsar på solceller. För att Sverige ska klara av att arbeta med förnyelsebara energikällor så behövs rätt kompetens och det är just det vår utbildning ger. Som soleltekniker är du därför mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar på TUC i Jönköping varje månad. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Övrigt

HemSol arbetar med att öka egenproduktionen av förnyelsebar el i Sverige genom att göra solcellinstallationer så lönsam, smidig och problemfri som möjligt. Här hittar du mer information.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Batterilager & smarta system, 20 YH-p

Byggteknik & takkonstruktioner, 15 YH-p

Ellära, 20 YH-p

Energikunskap, 20 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Försäljning med inriktning mot solelsbranschen, 20 YH-p

Investeringsbedömning efter regelverk, 15 YH-p

LIA 1, 25 YH-p

LIA 2, 40 YH-p

Projektledning, 20 YH-p

Regelverk, stödsystem & försäkring, 20 YH-p

Solcellsteknik, 30 YH-p

Tillämpningar av solceller, 10 YH-p

Upphandling av solcellsanläggning, 15 YH-p

Utformning av solcellssystem, 20 YH-p

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden direkt efter examen. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Air by Solar, Wettersol, Länsstyrelsen i Jönköping, Svensk Solenergi, Swedeenergy, Solkompaniet, El av Sol och Jönköpings Energi.

“Solcellsboomen i Sverige kräver välutbildad personal som brinner för solenergi. TUCs upplägg med studier på distans möjliggör för fler människor att söka sig till branschen, oavsett geografisk bostadsort, ekonomisk situation, kultur och kön.” Martina Thalwizer, AFRY