Specialistutbildad undersköterska, demensvård

Kommande

Sep 2021 - Juni 2023 , Distans, Stockholm (Satellitort: Norrtälje)

Pågående

Sep 2020 - Juni 2022 , Distans, Stockholm (Satellitort: Norrtälje)

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
  • Psykologi 1

från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kunskap

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet som undersköterska om minst 50% från vård- och omsorgsarbete.

Poäng

210 YH-p (halvfart under knappt 2 år)

Antal platser i Stockholm

25

Antal platser i Norrtälje

10

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Stockholm samt via videolänk i Norrtälje

Utbildningen finns även i

Distans med närträffar i Tranås

Kommande utbildningsstarter

Sista ansökningsdag

5 juni 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Ulrica Heidenberg, utbildningsledare

076-322 50 49
[email protected]

Ladda ner infoblad

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Eva är undersköterska och har läst vår specialistutbildning, läs hennes tankar om utbildningen och framtiden

Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Utbildningen är till största delen webbaserad, men innehåller också närträffar på TUC i Stockholm. Träffarna är en viktig del i ditt lärande och sker ca två gånger per termin, och varje träff är två dagar. Träffarna innehåller föreläsningar, diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten. Utöver närträffar är studierna webbaserade med självständiga uppgifter eller arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Vad arbetar du med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

LIA – Lärande i arbete

Under två perioder på halvfart är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete (LIA). Under perioderna får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Tillsammans med din handledare arbetar du reflekterande och analyserande i din kommande roll som specialistutbildad undersköterska.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom demensvård, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

Efterfrågan på specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med bla Humana, Attendo, Botkyrka vård & omsorgsförvaltning, Ersta Diakoni, Splendida, Vardaga Villa Krusmynta och Vardaga/Edsby Slott.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Stockholm. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. På träffarna sker föreläsningar, workshops och studiebesök. Utöver träffarna är det självstudier över nätet och arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Satellitort

Från Campus Roslagen i Norrtälje kan du medverka på utbildningens träffar genom direktsänd videolänk. Mer information om studier via satellitort hittar du här.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.


https://youtu.be/BVMXvsmPme4

Utbildningsinnehåll

Demenssjukdomar, 30 YH-p

Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p

Examensarbete, 10 YH-p

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 20 YH-p

Kulturella aspekter i samband med sjukdom & död, 15 YH-p

LIA 1-2, 30 YH-p

Metoder i arbetet med personer med demens, 25 YH-p

Näring för god vård & omsorg, 15 YH-p

Omsorg & omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p

Teknik i vård & omsorg, 15 YH-p