Specialistutbildad undersköterska, demensvård

Kommande

Jan 2019 - Nov 2020 , Distans, Tranås

Pågående

Jan 2018 - Nov 2019 , Distans, Tranås

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen. Utbildningen sker halvfart på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ordinarie jobb.

Eva är undersköterska och har läst vår specialistutbildning, läs hennes tankar om utbildningen och framtiden

Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Utbildningen är till största delen webbaserad, men innehåller också närträffar på TUC i Tranås. Träffarna är en viktig del i ditt lärande och sker ca två gånger per termin, och varje träff är två dagar. Träffarna innehåller föreläsningar, diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten. Utöver närträffar är studierna webbaserade med självständiga uppgifter eller arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Hur ser den nya yrkesrollen ut?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor samt hemmets betydelse för person med demenssjukdom är andra områden som du studerar. Matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande är också viktigt.

LIA – Lärande i arbete

Under sex veckor och på halvtid är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På arbetsplatsen får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Efter LIA-perioderna kan du bla reflektera, analysera och se möjligheter till innovativa lösningar.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som demensspecialiserad undersköterska, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

Efterfrågan på vårdutbildade väntas öka kraftigt. Den beräknas öka med cirka 195 000 personer fram till år 2030. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar på TUC i Tranås. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2

Godkänt i kurserna

  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

  • Minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50% tjänstgöringsgrad

Observera!
Saknar du någon eller några av dessa kompetenser? Då kan vi erbjuda en kostnadsfri och CSN-berättigad förutbildning som ger dig möjligheten att erhålla de kompetenser du behöver för att gå utbildningen. Förutbildningen sker på distans. Information om förutbildningen mejlas till alla som har sökt men inte har all behörighet, så tveka inte att söka! Mer info om förutbildning hittar du här.

Poäng

210 YH-p (halvfart under knappt 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

Januari 2019

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var den 1 november men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i datumordning när den är komplett. Ansök direkt här

 

Kontakt

Jenny Leion Welin TUC YH

Jenny Leion-Welin, utbildningsledare

073-502 50 87
jenny.leion-welin@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Demenssjukdomar, 30 YH-p

Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p

Omsorg och omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p

Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p

Näring för god vård och omsorg, 15 YH-p

Teknik i vård och omsorg, 15 YH-p

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p

Kulturella aspekter i samband med sjukdom och död, 15 YH-p

LIA (Lärande i arbete) – Demensverksamhet, 30 YH-p

Teknik i vård och omsorg, 15 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.