Stödpedagog

Kommande

Sep 2020 - Juni 2022 , Distans, Tranås

Pågående

Sep 2019 - Maj 2021 , Distans, Tranås

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kurserna

  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1
  • Specialpedagogik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk

från
Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande kunskap

Yrkeserfarenhet: Minst ett års heltid yrkeserfarenhet inom området stöd till personer med funktionsvariation.

Poäng

200 YH-p (40 veckor, halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Kommande utbildningsstarter

  • September 2020 – ansök direkt här
    OBS, se mer info under “Sista ansökningsdag”
  • September 2021
  • September 2022

Sista ansökningsdag

5 juni 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

 

Kontakt

Mirja Jylhäsalmi, utbildningsledare

073-536 49 78
[email protected]

Vill du arbeta med att ge personer med funktionsvariationer de bästa möjliga förutsättningarna att klara av sin vardag? Vidareutbilda dig då till stödpedagog. Som stödpedagog har du den kompetens som behövs för att med hjälp av pedagogiska metoder, handledning och individanpassat vardagsstöd stödja personer i alla åldrar med psykiska, fysiska och medicinska handikapp. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid. Detta kombineras med givande och intressanta dagar i Tranås.

Andreas, Sandra och Sara vidareutbildar sig till stödpedagog – läs deras tankar om utbildningen och framtiden

Vad arbetar du med?

Som stödpedagog har du ökade kunskaper om olika funktionsvariationer, dess uttryck och konsekvenser genom alla livsfaser på individ och gruppnivå. Genom pedagogiskt stöd och metoder ökar du individens möjlighet till självständighet, delaktighet och känslan av sammanhang. I din yrkesroll är du ett stöd för individen och dess anhöriga, samtidigt som du även har en handledande roll för kollegor i din egna verksamhet.

Efter examen har du det som krävs för att ge personer med funktionsvariationer ett gott stöd. Du får dem även att känna sig trygga i att den omsorg de får är av god kvalitet. Genom att tillsammans med din arbetsgrupp kartlägga personens förmåga utformar du genomförandeplaner för det stöd individen har rätt till.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt åtta veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du möjligheten att återkoppla till vad du har lärt dig, både praktiskt och teoretiskt i verklig miljö. Tillsammans med din handledare arbetar du analyserande och reflekterande kring dina nya kunskaper och din kommande roll som stödpedagog.

Efter examen

Inom många olika verksamheter, både i den offentliga och privata sektorn finns en stor efterfrågan efter stödpedagoger med yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du den breda kompetens som efterfrågas hos personer med funktionsvariationer i alla åldrar och i flera olika verksamheter.

I Socialstyrelsens allmänna råd från 2014 anser de det nödvändigt att personal som arbetar inom LSS har eller tillägnar sig fördjupade kunskaper. Som stödpedagog har du en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och utveckling.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Tranås. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Dokumentation & kvalitetssäkring, 15 YH-p

Etik & professionellt förhållningssätt, 15 YH-p

Examensarbete, 25 YH-p

Funktionsnedsättningar, 25 YH-p

Kommunikation, välfärdsteknik & kognitivt stöd, 35 YH-p

LIA, 20 YH-p

Människan i utveckling, 15 YH-p

Pedagogiska teorier, metoder & arbetssätt, 35 YH-p

Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Attendo, FriBo Rehabilitering, Humana, Klaragården, Team Olivia och Tranås kommun.

“Behovet av personal med den kompetens som den här typen av utbildningar ger, är stort. Vi som växer och startar nya enheter med jämna mellanrum behöver kompetent personal som kan utföra arbetet med kvalitet och kontinuitet.” Mårten Johansson, Fideli Omsorg

“Det finns ett stort behov av att anställa fler personer med mer pedagogisk kompetens inom området som kan komplettera de stödassistenter som kommer från gymnasieskolans omsorgsutbildning.” Niklas Mandin, Attendo