Stödpedagog

Kommande

Sep 2019 - Maj 2021 , Distans, Tranås

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Distans, Tranås

Vill du ge människor med funktionshinder goda förutsättningar att klara sin vardag? Utbilda dig till stödpedagog och du jobbar med personer som har psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder. En utbildning som ger dig specifik kompetens om hur du med hjälp av pedagogiska metoder och individanpassat vardagsstöd kan ge individer med funktionshinder ett rikt och självständigt liv. Utbildningen är en distansutbildning på deltid – perfekt för dig som vill arbeta samtidigt. Detta kombineras med vissa givande dagar i Tranås.

Vad arbetar jag med?

Under utbildningen får du kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser i vardagen. När du är klar förstår du hur olika livsfaser påverkar funktionsnedsättningen samt behovet av stöd från barndom till ålderdom. Du lär dig vikten av hur pedagogiska metoder och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till självständighet och delaktighet.

Du får högre pedagogisk och etisk kompetens i mötet mellan individ och anhöriga, samt kunskap i hur du vägleder kollegor och bedriver stödpedagogisk verksamhet.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt sju veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig att genom vardagsstöd och social dokumentation undersöka och reflektera över förutsättningar för olika stöd och utvärdering av dessa.

Du utvecklar dina färdigheter och verktyg för att observera och analysera främjandefaktorer på både individ- och gruppnivå. Tillsammans med andra reflekterar du över behov av miljöanpassning och bemötande.

Efter examen

Inom vård och omsorg, både offentlig och privat, finns jobben och som stödpedagog är du attraktiv på arbetsmarknaden. Behovet är stort då fler och fler personer med funktionsnedsättningar uppfyller kraven för stöd och service. Dessutom väntas stora pensionsavgångar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Tranås. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

Kursen

  • Hälsopedagogik

från Barn- och fritidsprogrammet

eller

kursen

  • Vård- och omsorgsarbete 1

från
Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkeserfarenhet: Minst 1 års yrkeserfarenhet inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Poäng

200 YH-p (40 veckor, halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

September 2019. I januari-februari öppnar vi ansökan.

Sista ansökningsdag

6 maj 2019

 

Kontakt

Jenny Leion Welin TUC YH

Jenny Leion-Welin, utbildningsledare

073-502 50 87
jenny.leion-welin@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Dokumentation & kvalitetssäkring, 15 YH-p

Examensarbete, 15 YH-p

Fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, 30 YH-p

Kommunikation, välfärdsteknik & kognitivt stöd, 35 YH-p

LIA, 30 YH-p

Människan i utveckling, 25 YH-p

Pedagogiska teorier, metoder & arbetssätt, 35 YH-p

Socialt arbete, lagstiftning & organisation, 15 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.