Stödpedagog

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Distans, Tranås

Sep 2019 - Maj 2021 , Distans, Tranås

Vill du arbeta med att ge personer med funktionsvariationer de bästa möjliga förutsättningarna att klara av sin vardag? Vidareutbilda dig då till stödpedagog. Som stödpedagog har du den kompetens som behövs för att med hjälp av pedagogiska metoder, handledning och individanpassat vardagsstöd stödja personer i alla åldrar med psykiska, fysiska och medicinska handikapp. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid. Detta kombineras med givande och intressanta dagar i Tranås.

Vad arbetar du med?

Som stödpedagog har du ökade kunskaper om olika funktionsvariationer, dess uttryck och konsekvenser genom alla livsfaser på individ och gruppnivå. Genom pedagogiskt stöd och metoder ökar du individens möjlighet till självständighet, delaktighet och känslan av sammanhang. I din yrkesroll är du ett stöd för individen och dess anhöriga, samtidigt som du även har en handledande roll för kollegor i din egna verksamhet.

Efter examen har du det som krävs för att ge personer med funktionsvariationer ett gott stöd. Du får dem även att känna sig trygga i att den omsorg de får är av god kvalitet. Genom att tillsammans med din arbetsgrupp kartlägga personens förmåga utformar du genomförandeplaner för det stöd individen har rätt till.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt sju veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du möjligheten att återkoppla till vad du har lärt dig, både praktiskt och teoretiskt i verklig miljö. Tillsammans med din handledare arbetar du analyserande och reflekterande kring dina nya kunskaper och din kommande roll som stödpedagog.

Efter examen

Inom många olika verksamheter, både i den offentliga och privata sektorn finns en stor efterfrågan efter stödpedagoger med yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du den breda kompetens som efterfrågas hos personer med funktionsvariationer i alla åldrar och i flera olika verksamheter.

I Socialstyrelsens allmänna råd från 2014 anser de det nödvändigt att personal som arbetar inom LSS har eller tillägnar sig fördjupade kunskaper. Som stödpedagog har du en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och utveckling.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Tranås. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Attendo, FriBo Rehabilitering, Humana, Klaragården, Team Olivia och Tranås kommun.

“Det finns ett stort behov av att anställa fler personer med mer pedagogisk kompetens inom området som kan komplettera de stödassistenter som kommer från gymnasieskolans omsorgsutbildning.” Niklas Mandin, Attendo

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

Kursen

  • Hälsopedagogik

från Barn- och fritidsprogrammet

eller

kursen

  • Vård- och omsorgsarbete 1

från
Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkeserfarenhet: Minst 1 års yrkeserfarenhet inom området stöd till personer med funktionsvariationer

Poäng

200 YH-p (40 veckor, halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

Januari 2020 får vi besked om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss på Facebook för senaste nytt

 

Kontakt

Mirja Jylhäsalmi, utbildningsledare

073-536 49 78
[email protected]

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Dokumentation & kvalitetssäkring, 15 YH-p

Examensarbete, 15 YH-p

Fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, 30 YH-p

Kommunikation, välfärdsteknik & kognitivt stöd, 35 YH-p

LIA, 30 YH-p

Människan i utveckling, 25 YH-p

Pedagogiska teorier, metoder & arbetssätt, 35 YH-p

Socialt arbete, lagstiftning & organisation, 15 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.