Systemutvecklare .net

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Linköping

Sep 2018 - Maj 2020 , Linköping

Tycker du om att lösa problem och vill arbeta inom IT-världen? Utbilda dig då till systemutvecklare .net och du arbetar med den senaste webbtekniken samtidigt som du har full koll på morgondagens teknik. Som systemutvecklare .net arbetar du både med att utveckla och förändra IT-system och applikationer. Du arbetar i en snabb och dynamisk bransch i ständig förändring, som konsult eller med inhouse-uppdrag.

Vad arbetar jag med?

.net är en av de största plattformerna inom systemutveckling och här får du lära dig allt om programmering, en av yrkesrollens grundstenar. Att leda och ansvara för arbetet i design och konstruktion, och att utveckla avancerade grafiska användargränssnitt blir för dig en självklarhet. Du behärskar även att leda det tekniska HTML5-arbetet för ljud, video, grafik och webbapplikationer.

Programmering i C#, utformning av algoritmer, TDD och publiceringsverktyg är några av de många begrepp du lär dig för att delta i alla faser i programvaruutecklingsprocessen. Du arbetar med objektorienterad programvaruutveckling i C# och programmeringsteknikerna JavaScript, HTML5 och CSS. Du hanterar agila utvecklingsmetoder, Kanban och SCRUM. Efter utbildningen har du en helhetssyn på programutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen.

Som utvecklare har du en viktig roll när det gäller systemens säkerhet och drift, allt för att förebygga hacking, och annat obehörigt tillträde. Utvecklingen går fort framåt och utbildningen lär dig därför att snabbt ta till dig de förändringar som sker inom systemutveckling. Från testning till resultat arbetar du med utveckling och uppföljning i olika projekt. På ett affärsmässigt sätt kan du kommunicera, både internt och externt.

LIA – Lärande i arbete

Under 27 veckor av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper inom systemutvecklarens olika arbetsområden i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Sverige har akut brist på systemutvecklare som har rätt kompetens så med vår utbildning är du mycket eftertraktad. Efter examen kan du arbeta som systemutvecklare .net, systemutvecklare, programutvecklare, applikationsutvecklare eller webbdesigner. Efterfrågan av systemutvecklare finns i de flesta branscher och jobbmöjligheterna är så gott som oändliga.

Dator

För att du ska kunna tillgodose dig utbildningen på bästa sätt, rekommenderar vi att du har tillgång till en egen bärbar dator. För att datorn ska klara programvaran som ingår i undervisningen behöver du en dator med:

Hårddisk: 256GB SSD
RAM: 8 GB
CPU: Intel Core i5

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Programmering 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade från ex yrkeserfarenhet

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Linköping

Nästa utbildningsstart

Januari 2019 får vi besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vi får starta den på nytt. Följ oss på Facebook där vi lägger ut senaste nytt.

 

Kontakt

Kicki Sundberg TUC YH

Kicki Sundberg, utbildningsledare

070-844 45 82
kicki.sundberg@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Agila utvecklingsmetoder & HTML, 20 YH-p

Kursen ger dig insikt i modern lättrörlig projektmetodik och en introduktion av en projektmodell för kommande projekt. Du får förståelse för olika klientapplikationer för internet med avseende på webb-klienttekniker och har förmågan att kunna avgöra när dessa används bäst.

Examensarbete, 45 YH-p

Utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser kan du utveckla ett examensarbete i form av en verklig produkt såsom en applikation eller liknande. Du kan planera, genomföra och dokumentera ett projekt samt utveckla förslag till förbättringar. Resultatet ska presenteras både skriftligt och muntligt.

Informationsarkitektur & databasutveckling, 20 YH-p

Du får förmågorna att skapa en informationsmodell efter affärskrav och sedan implementera denna som en del av en applikationslösning med hjälp av en databas. Du kan redogöra för och till vis mån tillämpa olika tekniker för optimering av lösningen och ökande av dess robusthet. Vidare kan du tillämpa kunskaper i informationskvalitet och informationssäkerhet samt kunna använda sig av ett versionshanteringsverktyg.

JavaScript, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om språket JavaScript; konstruktioner, datatyper, prototypbaserat arv. Du får kunskaper om klient-serverlösningar och kommunikation – HTTP, JSON, Webbläsare och webbtekniker – DOM och DHTML, CSS selectorer och Xpath, Fördjupning i Angular, React eller liknande ramverk samt om felsökning. Du lär dig att skapa Javascript och kan addera funktionalitet till en modern webbplats.

LIA 1, 60 YH-p

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper i en autentisk miljö. LIA 1 lär dig självständigt att utföra kvalificerade arbetsuppgifter på LIA-företaget inom programmering och agila metoder.

LIA 2, 75 YH-p

Du får möjligheten att tillämpa de teoretiska kunskaperna i en autentisk miljö. Du ska analysera ett företags arbete med drift och säkerhet och hur den fungerar i praktiken, från målformulering och strategi till utvärdering och förbättring. Kursen ska utveckla din förståelse och förmåga att genomföra säkerhetsarbete och förebygga skador och obehörigt inträde i befintliga system.

Molnbaserad arkitektur, 25 YH-p

Du får fördjupade kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk. Du får även kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er. Kursen ger dig kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Programmering .net, grund, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om lagringsstrukturer, kontrollstrukturer och algoritmer. Du får även kunskaper om vanliga lösningar och designmönster.

Programmering .net, fördjupning, 40 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om programmering med C# som språk. Du får kunskap om och förståelse för begreppen; syntax, typer, uttryck och block, arrayer, undantagshantering, klasser, instanser, arv och komposition, polymorfism.

Publiceringsverktyg, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskap om ett vanligt publiceringsverktyg och förmågan att kunna förstå hur ett vanligt publiceringsflöde fungerar med dess olika roller såsom författare, redaktör, administratör osv. Du lär dig även hur publiceringsverktyget fungerar på ett tekniskt plan, vilka utbyggnadsmöjligheter som finns i form av plugin eller liknande och hur man skriver och anpassar egna system.

Säkerhet & drift, 15 YH-p

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i säkerhet och drift av webbsystem. Du får kunskap om servrar, webbservrar, databasservrar, autentisering, SSH och de vanligaste operativsystemen. Du lär dig även om grundläggande tekniker för obehörigt tillträde till systemet och hur man hanterar detta, såsom XSS, SQL injections, social hacking och brute force. Kursen ger dig kunskaper om hur man hanterar en hackad site.

Test, verifering & certifiering, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskap om olika tester, verifiering och certifiering av system. Du får kunskaper om branschspecifika standarder och testmetoder, och du får kunskap om vad som utgör en god kvalitet.

Webbapplikationer & mobil utveckling, 20 YH-p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i områdena; dynamiska webbplatser och backend-programmering. Du får teoretiska och praktiska kunskaper om hur man skapar dynamiska webbapplikationer med hjälp av backendscriptspråk. Du får även kunskap om begreppen Responsiv webb, Mobile first och hur dessa skiljer sig mot appar och andra mobila lösningar.

Webbdesign & användarupplevelse, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskap om hur man bygger system efter kundens önskemål för att nå kundtillfredsställelse. Du får även kunskap om hur man förhöjer användarens upplevelse av produkten. Kursen ger dig kunskap om vad som är de grundläggande mekanismerna bakom ett lyckat användargränssnitt.

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig systemutvecklare .net.