Tandsköterska

Kommande

Sep 2020 - Jan 2022 , Stockholm

Pågående

Sep 2018 - Jan 2020 , Stockholm

Sep 2019 - Jan 2021 , Stockholm

Vill du ha ett omväxlande arbete där du arbetar med människor inom vård och hälsa? Vill du arbeta i team och träffa nya människor? I stora delar av landet råder det stor brist på tandsköterskor så vill du byta karriär och få ett stimulerande arbete är detta utbildningen för dig. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Arbetet är omväxlande och innebär ständiga möten med nya människor med olika behov i olika situationer.

Några av våra utexaminerade tandsköterskor berättar:

Vad arbetar du med?

I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Bemötandet är viktigt och du ska inge trygghet och tillit.

Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen.

Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas. Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och praktiskt arbete i vårt egna dentalrum på TUC. Tillgången till ett dentalrum ger dig möjlighet att öva praktiskt på det du lär dig.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 16 veckor är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Efter examen behärskar du konsten att informera om och utföra munhälsovårdande insatser. Samtidigt arbetar du kvalitets- och miljömedvetet och vet hur du ska hantera material ur ett miljösäkert perspektiv. Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren. Stora pensionsavgångar väntar och även framtidens krav på välutbildad personal gör att rekryteringsbehovet är stort. Detta ger dig som tandsköterska extra goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Viktig information

När du arbetar inom vården måste du arbeta enligt socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär bla att du ska kunna använda skyddshandskar och kortärmade arbetskläder. Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens Basal hygien i vård och omsorg.

Har du ex kontaktallergi, hör gärna av dig till oss då du som tandsköterska kan komma i kontakt med olika material.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 1
  • Matematik 1
  • Engelska 5

eller motsvarande kompetens

Urvalet sker i flera steg. Alla behöriga sökande erhåller en meritpoäng baserat på betyg. Därefter kallas de 100 sökande med högst poäng till ett särskilt prov i form av en intervju. Där får de sökande visa sin strukturella och kommunikativa förmåga, initiativförmåga och problemlösningsförmåga.

Poäng

325 YH-p (65 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Stockholm

Utbildningen finns även i

Nästa utbildningsstart

September 2020 – ansökan öppnar den 20 december 2019

September 2021

Sista ansökningsdag

4 maj 2020 för starten 2020

 

Kontakt

Malin Lundström TUC YH

Malin Lundström, utbildningsledare

076-009 12 45
[email protected]

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Administration & organisation, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskap i och erfarenhet av administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Du får även kunskaper om organisation, bestämmelser och centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården. Du lär dig i IT–användning, ekonomi, arbetsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom får du teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt, på svenska och på minst ett främmande språk.

Anatomi, anestesi & farmakologi, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Du får kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt de färdigheter du behöver för att utföra specialiserade arbetsuppgifter som att exempelvis ge infiltrationsanestesi.

Examensarbete, 10 YH-p

Kursen ger dig möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom tandvården med anknytning till någon, eller några, av kurserna i utbildningen. Det valda området ger dig inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

LIA 1, 15 YH-p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik och ger dig en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen lär du känna arbetsmiljön och får erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Du får erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Du får under handledning, erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

LIA 2, 25 YH-p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ger dig praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Med handledning lär du dig assistera vid tandvårdsbehandlingar och an ge information och instruktion om munhygien samt att du medverkar och utför profylaktiska behandlingar.

LIA 3, 40 YH-p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ger dig praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material & miljö, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Du får kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom får du kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Munhålan & tändernas anatomi, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i munhålans och tändernas anatomi.

Odontologi 1, 35 YH-p

Kursen ger dig kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Du får teoretiska kunskaper om och utvecklar förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Odontologi 2, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Du får teoretiska kunskaper och utvecklar förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området som att till exempel framställa temporära ersättningar.

Oral hälsa 1, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Du får kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa. Du får färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete som att exempelvis utföra munhygienkontroll.

Oral hälsa 2, 25 YH-p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Du får även grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom får du kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Teamtandvård, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Du får inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Vårdhygien och smittskydd, 25 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Du får även kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig tandsköterska.