Tullspecialist

Kommande

Sep 2020 - Jan 2022 , Stockholm

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Urvalet baseras på betyg eller motsvarande.

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Utbildningen läses på plats i Stockholm

Utbildningen finns även i

Linköping

Kommande utbildningsstarter

  • September 2020 – ansök direkt här
    OBS, se mer info under “Sista ansökningsdag”
  • September 2021

Sista ansökningsdag

4 maj 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

 

Kontakt

Christian Lövgren, utbildningsledare

076-310 54 37
[email protected]

Som tullspecialist arbetar du inom tullområdets alla olika delar och har den specialistkompetens som efterfrågas. Sverige är en liten, konkurrenskraftig och exportberoende nation och den internationella handeln är viktig för landets sysselsättning, ekonomi och välstånd. Tull är ett komplext område som omfattar en bredd av flera myndigheters krav. Specialistkunskaper efterfrågas och kompetensbristen är stor. Starta din framtid som tullspecialist i höst!

Tullpodden ställer frågor och pratar om framtiden med studerande och utbildningsledare. Lyssna här.

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll kan du arbeta i samtliga steg av tullproceduren som bland annat innehåller import- och exportprocessen, praktisk tullhantering, tulldeklarationer, regler och tullförfaranden, tillstånd, myndighetskontakter, import- och exportrestriktioner. På ett självständigt sätt planerar och genomför du en import och export, och du ansöker om tillstånd och licenser vid behov.

Du har kunskap om den tullagstiftning som gäller inom Sverige, Norge och EU och du arbetar med internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal och olika tulltillstånd. Vilka faktorer som påverkar ett företags ekonomi såsom företagets redovisning, bokslut och planering lär du dig också. Genom din kunskap om vilka regler som tillämpas förhindrar du att vissa produkter exporteras till länder som anses vara politiskt instabila eller som är hot mot freden i området eller världen.

I ditt yrke kan du ha en rådgivande roll för att se behovet och bygga gynnsamma strategier tillsammans med företagen. Du kan även förklara vilken påverkan och effekt de olika tillvägagångssätten har, du kan klassificera varor och kommunicera affärsmässigt inom området.

LIA – Lärande i arbete

Under nio veckor kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du insikt om branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön och du utbildas i skarpt läge. Du får praktiskt fördjupa dig inom tullproceduren och du får bland annat tillämpa de teoretiska kunskaperna inom import och export.

Efter examen

Med den här heltäckande utbildningen har du en ljus framtid inom yrket. Tull är ett komplext område och behovet av personer med rätt kompetens inom området är mycket stort. Dessutom väntar stora pensionsavgångar som ska ersättas. Utbildningen gör det möjligt för dig att arbeta som tullspecialist, tullkoordinator, custom operations specialist, tullspeditör eller trade compliance officer/manager.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsinnehåll

Affärsengelska, 10 YH-p

Examensarbete - AEO tillstånd, 25 YH-p

Företagsekonomi, 25 YH-p

Import - Export Norge, 15 YH-p

Incoterms 2010 & leveransvillkor, 15 YH-p

Internationell handel, 15 YH-p

ISP & Exportkontroll, 10 YH-p

Kommunikation & affärsmannaskap, 20 YH-p

Lager, regler & avtal, 20 YH-p

LIA, 45 YH-p

Strategi för handel, 10 YH-p

Särskilda förfaranden, 15 YH-p

Tullprocessen, 35 Yh-p

Tullvärde, 10 YH-p

Uppföljning & egenkontroll, 10 YH-p

Ursprung & frihandelsavtal, 20 YH-p

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som examinerad tullspecialist. Vi samarbetar bland annat med AAF Europe/Dinair, Aditro Logistics, Ecus Electronics Customs Support, KGH Customs Services, Lantmännen, Proforma Global, PwC Tax Services och Tullfokus.

“Det finns inga andra utbildningar idag som täcker vårt kompetensbehov. IKEA anser att det finns ett stort behov av kompetensen i och med den nya tullagstiftningen där man nämner att personer, verksamma inom tull, ska ha dokumenterad kompetens.” Inger Humpage, IKEA