VVS-ingenjör

Kommande

Sep 2020 - Maj 2022 , Jönköping

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Jönköping

Sep 2019 - Maj 2021 , Jönköping

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. VVS är därför ett mycket spännande och varierande område. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör, både idag och i framtiden.

Vad får du lära dig?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar.

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 24 veckor, mer än en fjärdedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Efter examen

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen. Sverige har beslutat att minska energianvändandet med 20% till år 2020. Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 1

eller motsvarande kompetens

Vid urval ska alla behöriga sökande göra ett test i problemlösning och teknisk läsförståelse. Testet bedöms av TUC och ledningsgrupp och ligger till grund för antagning till utbildningen.

Observera! Saknar du kursen Matematik 2? Då kan vi i mån av plats erbjuda en förutbildning i denna kurs som ger dig möjligheten att bli behörig till utbildningen.

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Jönköping

Nästa utbildningsstart

September 2020 – ansökan öppnar den 20 december 2019

Sista ansökningsdag

4 maj 2020

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Johan Leander TUC YH

Johan Leander, utbildningsledare

070-716 39 57
[email protected]

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

CAD, 15 YH-p

Distributionssystem, 20 YH-p

Entreprenadkalkylering, 10 YH-p

Examensarbete, 20 YH-p

Förvaltningsteknik, 15 YH-p

Introduktion VVS, 10 YH-p

Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p

Klimat & platsutrustningar, 15 YH-p

Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p

Kyl- & elteknik, 15 YH-p

LIA 1, 20 YH-p

LIA 2, 40 YH-p

LIA 3, 65 YH-p

Mätning och injustering, 10 YH-p

Produktionssystem, 20 YH-p

Projekterings- och byggnadsteknik, 15 YH-p

Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p

Strömningsteknik, 15 YH-p

Styr-, regler- och övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p

Tillämpad matematik, 10 YH-p

Samarbetspartners

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar. Flera företag och branschorganisationer ger utbildningen sina varmaste rekommendationer.