Ventilationssystem

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

24 februari-20 mars 2020
Närträff den 10-11 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 2 februari

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]

 

Kursen Ventilationssystem ger de fördjupade tekniska och fysikaliska kunskaper som krävs för att kunna utforma och dimensionera byggnaders ventilationssystem. Du får kunskap om luftens väg genom ventilationssystemet, förmågan att mäta luftflöden och att utföra injusteringar av ett ventilationssystem. Att tolka värden ur ett Mollierdiagram lär du dig också. Du får de nödvändiga teoretiska kunskaper om ventilationsbestämmelser enligt aktuell version av Boverkets Författningssamling, BFS som krävs för att efter efterfrågad arbetslivserfarenhet erhålla behörighet som funktionskontrollant för OVK, oavsett kategori.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.