Alisa ser möjlighet till ny kollega vid LIA.

Alisa Turcinhodzic arbetar som elkonstruktör på Sweco och har under flera år samarbetat med TUC Yrkeshögskola då hon har tagit emot studerande som ska ut på LIA. Flera av dessa har kommit att bli hennes kollegor.

Vardagen på Sweco är fylld av olika uppgifter. Alisa Turcinhodzic arbetar med projektering inom installationer i både ny- och ombyggnationer. ”Jag projekterar el- och teleinstallationer främst inom region Östergötland och våra sjukhus i Östergötland. Vi arbetar även i nationella projekt som med tunnelbanan i Stockholm” förklarar Alisa.

Stort kompetensbehov

Att branschen är i behov av elkonstruktörer råder det ingen tvekan om. När det kommer till att rekrytera så är samarbetet med TUC ett bra sätt att hitta nya kollegor menar Alisa. ”Vi har bra kontakt med TUC och har haft flera studerande hos oss på praktik. Det har fungerat bra och i flera fall så har det lett till en anställning vilket är mycket trevligt!” berättar Alisa. Samtidigt som handledaren och de andra på företaget får en uppfattning om hur den studerande passar in i gruppen så menar Alisa att LIA-perioden blir ett bra tillfälle för den studerande att känna på både yrke och företag. ”Första dagen går vi igenom våra rutiner och har introduktion av vårt företag och våra kvalitetssystem, men redan nästa dag så ser vi till att den studerande är med i våra projekt” förklarar hon.

En bra LIA vinner alla på

Alisa ser många fördelar med att ta emot en LIA- praktikant och att det snarare är en tillgång än en belastning.
”Praktiken är mycket viktig i och med att den studerande får möjlighet att vidareutveckla och använda sina kunskaper och kompetenser för att sen lättare komma in i arbetslivet samt få en inblick i Sweco-vardagen.” Hon understryker även att det är viktigt att ta vara på praktiken och att lita på den kunskap som de studerande har fått med.
”Skapa tid för att ta emot en LIA-praktikant. Det ger ny dynamik i gruppen samt förhoppningsvis ny medarbetare efter utbildningen” säger Alisa. Alisa berättar att hon har upplevt ett bra stöd från TUC då det varit regelbundna avstämningar med utbildningsledaren både under LIA-perioden och under utbildningens gång.
”De studerande får den teoretiska biten och det är idag ett krav från arbetsgivaren att man fullföljt utbildningen”.

Ett steg i rätt riktning

Att ta vara på LIA:n är en god investering i både den interna och branschens kompetensförsörjning. Är du intresserad av att studera till elkonstruktör eller vill du låna en LIA-studerande? Här kan du läsa mer!