Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Utveckla din personal eller dig själv i yrkesrollen.

Behöver du eller din personal utvecklas i yrkesrollen och höja kompetensen?
Hos oss har du möjligheten att få kunskaper och ökade färdigheter genom hela eller delar av våra yrkeshögskoleutbildningar. En perfekt möjlighet att förse din verksamhet med den senaste kompetensen inom yrkesområdet.

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. För att säkerställa framtidens behov har bla Folktandvården Sörmland AB och HVB A.R.T köpt utbildningsplatser på våra yrkeshögskoleutbildningar Tandsköterska och Behandlingspedagog.

Saknar du enbart delar av en utbildning köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling.

Efter avslutad hel utbildning har du möjligheten att erhålla ett examensbevis, precis som ordinarie yrkeshögskoleutbildning. Läser du en eller flera kurser men inte hela utbildningen, erhåller du ett kursintyg.

Näringslivet, men också den offentliga sektorn förändras ständigt. Att uppdatera och utveckla sin kompetens kan ge såväl företag som organisationer ny drivkraft. Här tillför våra yrkeshögskoleutbildningar värdefull kompetens. Våra kurser utformas i nära samarbete med näringslivet, och de uppdateras ständigt för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt. De kunskaper du får med dig från en YH-utbildning kan du direkt omsätta till din yrkesvardag. Om du är nyfiken, kolla in våra yrkeshögskoleutbildningar, och kontakta oss så berättar vi mer!

Alt 1. Hel yrkeshögskoleutbildning

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis. För att ha rätt kompetens inför framtiden har bla Folktandvården Sörmland AB köpt utbildningsplatser på vår yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska.

Alt 2. Del av yrkeshögskoleutbildning

Saknar du enbart delar av en utbildning köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling. Efter avslutad kurs har du möjlighet att få ett utbildningsbevis där YH-poängen står. För att möta framtidens behov har bla HVB A.R.T köpt vissa kurser på vår yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog.

Alt 3. Skräddarsydd kurs

Vill du ha ett kursinnehåll som inte finns i de yrkeshögskoleutbildningar vi har, så skräddarsyr vi kursen åt er. Finns det en kurs i en yrkeshögskoleutbildning ni vill gå, men inte har möjlighet att ansluta till klassen, så ordnar vi så den passar dig. Vi har hjälpt Olivia Omsorg med en skräddarsydd 2-dagarsutbildning, utifrån Behandlingspedagogutbildningen. Så här säger Martin Udd, en av deltagarna: “Kursen har varit väldigt bra, relevant kunskap som är direkt applicerbart till arbetet med ensamkommande.

Inom vilket område behöver din personal kompetenshöjas?

Arbetsledare inom måltidsservice

Utbildningen riktar sig till bland annat de som redan idag arbetar inom måltidsservice och vill ta ett karriärkliv. Eller så jobbar personen i en arbetsledande roll och vill bygga på med teoretiska kunskaper.

Behandlingspedagog

Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld, och kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.

Hotel & Restaurant Manager

Vidareutbildningen vänder sig till personer som redan är verksam inom hotell- eller restaurangbranschen och vill ta nästa kliv. Som Hotel & Restaurant Manager leder, planerar och utvecklar man verksamheten.

IT-säkerhetstekniker

Allt fler företag efterfrågar personer med specialistkompetens inom området och som utbildad IT-säkerhetstekniker har personen den kunskap som så många arbetsgivare är i behov av.

Lönespecialist

Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Utbildningen ger ditt företag den kompetens som behövs för att din personal ska kunna hantera komplexa lönesystem, arbeta kundorienterat, ha bra kommunikationsförmåga och vara insatt i personalfrågor inom lön.

Redovisningsekonom

Ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering.  Vår utbildning och kurser inom området ger den kompetens som många efterfrågar.