Om TUC yrkeshögskola

Vi gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Merparten av de som går ett YH-program på TUC har rätt jobb – det vill säga i den bransch de utbildats för, sex månader efter examen.

Vi arbetar professionellt och målinriktat på att höja individens värde på arbetsmarknaden – och lika hårt för att tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Såväl studerande som arbetsgivare får exakt den kompetens de behöver. Med kortast möjliga startsträcka.

Att det går så bra för våra studerande gör att Myndigheten för yrkeshögskolan år efter år förnyar förtroendet. TUC driver ett stort antal YH-program på flera olika orter, vilket gör oss till en av Sveriges största privata yrkeshögskolor. Arbetsgivarnas obrutna förtroende – som dels genererar praktikplatser, dels leder till ’huggsexa’ om våra studerande efter examen – skapar också en win-win-situation för alla inblandade.

Även om TUC växer så håller vi fast vid de värderingar som tagit oss hit. Till dem hör att vi sätter värde på, och tar oss tid med varje enskild individ. Således får varje studerande en utbildningsledare som coach. Dyker det upp frågor är vi noga med att återkoppla inom 24 timmar. Föreläsarna, som står för branschkunskapen, engagerar sig personligen för att du ska kunna tillgodogöra dig de senaste rönen och arbetsmetoderna. Är söktrycket hårt genomför vi ansökningsintervjuer för att försäkra oss om en hög motivationsnivå. Betyg säger ju inte allt. Dessutom visar erfarenheten att en god sammansättning bidrar till ett mer givande utbyte studerande (och föreläsare) emellan.

Intresserad?
Hör av dig till oss

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter.