Unika utbildningar för
unika företag.

Vi vet att en bra utbildning inte bara ger dig användbara kunskaper och färdigheter, utan också värdefulla insikter och aha-upplevelser!

Utveckla ditt företag med uppdragsutbildningar

Näringslivet, men också den offentliga sektorn förändras ständigt. Att uppdatera och utveckla sin kompetens kan ge såväl företag som organisationer ny drivkraft. Här tillför våra program inom yrkeshögskolan värdefull kompetens. Våra kurser utformas i nära samarbete med näringslivet, och de uppdateras ständigt för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt.

Säkra återväxten med rätt kompetens

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar.

Håll dig uppdaterad och höj kompetens

Saknar du enbart delar av ett program köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling.

98%

Rekommenderar utbildningen till någon annan.

99%

Av företagen som antagit en
skräddarsydd kurs är väldigt nöjda.

Auktoriserade av utbildningsföretagen

TUC Sweden AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Almega Utbildnings­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetens­utveckling.

Giltighetsområdena

arbetsmarknadsrelevans, organisation & lärande resultat samt kvalitetsarbete

Kvalitetskriterierna

kompetensbehov, relevanta utbildningar, struktur, pedagogik, personell pedagogik, metodutveckling, resultatuppföljning samt systematiskt kvalitetsarbete

Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Det är lättare för dig som kund att värdera de tjänster vi erbjuder. Vi är seriösa och håller god kvalitet samtidigt som det finns bra rutiner om du inte är nöjd med utbildningen. Du som köper en utbildning hos oss har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.

Arbetsmarknadsrelevans

Systematiskt kvalitetsarbete

Fyller kompetensbehov

Relevanta utbildningar

Iterativ resultatuppföljning

Personell pedagogik

Vi är din kunskapspartner
– påbörja arbetet idag

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Därför kan vi fungera som en företagspartner, som på ett långsiktigt sätt stärker ditt företag inom kompetensområdet. Vi kan fungera som allt från bollplank till strategisk nyckelfunktion i din organisation.

Kontakta oss

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter.