Program inom yrkeshögskolan.

Exakt den kompetens som arbetsmarknaden efterlyser.

Yrkeshögskolan, YH, är en statlig eftergymnasial utbildningsform och programmen svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya program startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till programmen är aktiva i planering och genomförande. Branschrepresentanter sitter med i programmens ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. En del av program inom YH består av praktik. Det praktiska lärandet inom yrkeshögskolan kallas LIA vilket är en förkortning för ”lärande i arbete”.

Programmens längd varierar, men de flesta är mellan ett och två år och spänner över en rad olika områden, alla bristyrken.

Samtliga program är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN. Programmen är avgiftsfria.

Programmen kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på den nivå som programmens innehåll ligger, SeQF 5 eller 6.

YH-flex

För dig som redan har betydande erfarenhet och kompetens ges möjlighet till snabb och flexibel väg till examen.

Behörighet

Vad som krävs i behörighet beror på vilket program du vill läsa. Här hittar du all information du behöver.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett är det flera saker du behöver ha koll på. Här hittar du svaren.

Studera på TUC

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver.

Vi tror på dig

Din framtid

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.