Behörighet

För att kunna bli behörig till yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. De delas in i Grundläggande behörighet och Särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla yrkeshögskoleutbildningar. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

 1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Och den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Vi tror på dig

Din framtid

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.

Saknar du behörighet?

Det finns flera olika sätt att bli behörig.

Ansökningshandlingar

Dina handlingar som du laddar upp i ansökan måste vara riktiga och fullständiga för att vår antagningsenhet ska kunna granska och bedöma din ansökan. Det är viktigt att du noggrant kollar vilka behörighetskrav som efterfrågas på din valda utbildning och laddar upp de betyg och intyg som efterfrågas.

1. Betyg

Ladda upp dina betyg i din ansökan på yh-antagning.se från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Du kan använda en skärmdump, inscannad kopia eller ett foto av dina originalbetyg eller från antagning.se. Går du sista året på gymnasiet eller om du idag läser inom kommunal vuxenutbildning så har du möjlighet att ansöka med ett utdrag ur betygskatalogen.

För att vi ska kunna bedöma dina betyg måste vi kunna se hela betygsdokumentet, inklusive följande:

Du som har utländska betyg laddar upp originalbetyg samt bedömning från UHR.

Om du inte hittar dina betyg kan du kontakta skolan du läst på. Du kan också kontakta stadsarkivet eller kommunen där du studerade för att få ut dem.

Har du utländska betyg?

Har du studerat i något annat land och önskar hjälp med bedömning och översättning av dina betyg? Vänd dig då till Universitet- och högskolerådet (UHR).

För dig som asylsökande, flykting, nordisk eller EU-medborgare.

För att söka en yrkeshögskoleutbildning behöver du ett giltigt svenskt personnummer eller samordningsnummer. Om du inte är svensk medborgare behöver du ett uppehållstillstånd med undantag för norska, isländska och EU-medborgare. Mer information finns på Migrationsverket.

För dig med skyddade personuppgifter

Vill du ansöka till våra kurser och program och har skyddade personuppgifter? Kontakta vår antagningsenhet [email protected]. Använd den mejladress du vill använda i din ansökan. När du kontaktat oss hjälper vi dig vidare med din ansökan.

2. Yrkeserfarenhet

Om yrkeserfarenhet är ett av behörighetskraven eller om du vill ansöka på reell kompetens, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg/arbetsintyg. Ett anställningsbevis räcker inte för att styrka din yrkeserfarenhet. Följande ska framgå på intyget:

 • Vilken period du har arbetat (start- och slutdatum eller pågående).
 • Hur mycket du har arbetat (antal timmar eller i procent).
 • Arbetsbeskrivning samt befattning.
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare.

Eget företag

Arbete i eget företag styrks med intyg från revisor eller bolagsverket.

3. Validering

Validering kan ske på två sätt, antingen genom behörighetstest eller reell kompetens.

Behörighetstester

Saknar du de betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan så kan du anmäla dig till behörighetstester i flera av de ämnen som krävs för att bli behörig.

Om du saknar betyg i flera av nedanstående ämnena kan du behöva boka in flera testtillfällen.

Ämnen du kan göra test i

Du får göra behörighetstestet en (1) gång.

Behörighetstesterna till programmen som startar hösten 2024 kommer att genomföras den 25 januari, 22 februari, 27 mars och 23 april 2024.

Från hösten 2022 är behörighetstestet vid godkänt resultat giltigt i 2 år från det år som du genomför testet.

Anmälan till testerna görs innan programmets sista ansökningsdagen, och din ansökan måste vara inlämnad innan det datumet, även om datumen för testerna är senare. Vi erbjuder inte tester för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Testerna ger lokal behörighet, dvs till de utbildningar vi på TUC Yrkeshögskola bedriver.

Anmäl dig till test genom att skapa ett konto för ansökan och skicka in en ansökan till programmet. Sedan går du in under fliken ”Händelser” på ”Mina sidor” och anmäler dig till det datum du vill göra testet. Om du inte hittar anmälan, kontakta oss på antagningen 0140-44 45 11 så hjälper vi dig att anmäla dig manuellt.

Reell kompetens

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskap för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet, utlandsvistelse, föreningsliv eller tidigare studier som motsvarar delar av behörighetskraven kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Reell kompetens innebär att vi gör en kompetenskartläggning och bedömning av din samlade kompetens oberoende hur, när eller var du har inhämtat kunskapen. Vi gör en samlad bedömning av din reella kompetens om du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Om du åberopar reell kompetens behöver du bifoga ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, diplom, cv m.m. Du behöver även fylla i ett kartläggningsformulär som du finner via länken nedan.

Så här gör du för att ansöka med reell kompetens.

 1. Ansök till en utbildning och fyll i att du vill åberopa reell kompetens.
 2. Bifoga betyg, intyg, arbetsintyg, andra underlag som påvisar din reella kompetens samt kartläggningsformulär.
 3. Vi kommer eventuellt att kontakta dig för vidare kompetenskartläggning som kan innefatta skriftliga test, intervju eller praktiskt prov. Om vi bedömer att du är behörig är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

4. Preparandkurs

Preparandkurs i Matematik 1 och 2

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i Matematik 1 och/eller 2. Kostnad 500 kr. Vi erbjuder inte preparandkurser för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Anmälan till preparandkursen till programmen som startar hösten 2024 är nu stängd.

Preparandkurs i Programmering 1

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i Programmering 1. Kostnad 500 kr. Vi erbjuder inte preparandkurser för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Anmälan till preparandkursen till programmen som startar hösten 2024 är nu stängd.

5. Komvux

Saknar du gymnasiekurser som ingår i behörighetskraven så kan du kontakta Komvux i din hemkommun för mer information. Om du når godkänt resultat laddar du upp ditt betyg i din ansökan på yh-antagning.se, senast sista kompletteringsdag.