Vårt gemensamma uttryckssätt.

Hur vi uttrycker oss grafiskt spelar stor roll för vårt varumärke. Om vi är konsekventa och samstämmiga uppfattas vårt varumärke som stabilt och starkt. Gör vi det inte, uppfattas vi som splittrade. Vår grafiska profil ger oss gemensamma riktlinjer för hur en rad grafiska nyckelelement ska utformas och arbetas med. Exempel på dessa är logotyp, färgval och typsnitt.

Vår logotyp

Logotypen är den främsta symbolen för vårt varumärke. I den ryms alla de värderingar som vi själva står för.

Våra profilfärger

Att arbeta konsekvent med profilfärger, är ett bra och effektivt sätt att skapa omedelbar igenkänning hos betraktaren.

Våra typsnitt

Våra typsnitt stärker vår profil. Därför är det viktigt att använda typsnitten konsekvent för att skapa igenkänning och ett starkare varumärke.

Vanliga frågor