Samarbeta med oss.

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Därför kan vi fungera som en företagspartner, som på ett långsiktigt sätt stärker ditt företag inom kompetensområdet. Vi kan fungera som allt från bollplank till en strategisk nyckelfunktion i din organisation.

Du kan forma våra program

Våra program inom yrkeshögskolan utformas för att motsvara näringslivets och marknadens behov. Du som företagare kan vara med och forma dessa program, genom att medverka i vår ledningsgrupp. Majoriteten av denna är representanter från näringslivet, som tillsammans har en värdefull möjlighet att säkerställa en bra framtida kompetensförsörjning.

Ta emot en studerande

Våra program kombinerar teori och praktik. En viktig del av detta är att de studerande kan komma ut på arbetsplatser och pröva sina kunskaper. Detta kallas Lärande i arbete (LIA). Detta är också en chans för de studerande att knyta värdefulla kontakter. På samma gång är det en möjlighet för företagare att guida och utbilda en eventuell framtida medarbetare. Kontakta gärna oss om ditt företag är intresserat av att ta emot en extra resurs under LIA-veckorna.

TUC Sweden
”Utbildningen Elkonstruktör är viktig för vår region. Det har lönat sig att vi har arbetat tätt med TUC för att få till utbildningen. TUC har varit lyhörda i samverkan med oss och företagen. Vi är mycket positiva till att utbildningen blivit beviljad.”
TUC Sweden
”Automation och digitalisering är nyckelord inom produktion idag och nödvändig för fortsatt utveckling för att svensk industri skall vara konkurrenskraftig. Detta är en kompetens där behovet är stort och vi är mycket nöjda med samarbetet med TUC. Vi hoppas att utbildningen ska kunna bidra till att vi kan rekrytera nödvändig kompetens.”
TUC Sweden
“Det råder en stor brist på lönespecialister i regionen, delvis beroende på att många större lönecentra finns här. TUC har under de senaste åren varit räddningen för Polismyndighetens kompetensförsörjning inom löneområdet. Samarbetet med TUC har varit givande på många sätt. Inte minst genom de praktikanter vi tagit emot från skolan varje termin och som i de flesta fall fått en anställning hos oss efter avslutad praktik.”

Våra samarbetspartners har ordet

Det finns många fördelar med att samarbeta med oss och att engagera sig i våra utbildningar.

Ledningsgrupper

Vårt nära samarbete med arbetslivet är otroligt viktigt. Inte minst när det gäller våra program där varje program styrs av en ledningsgrupp. Majoriteten av medlemmarna är företrädare för arbetslivet. Tillsammans med övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutar de om upplägget för undervisningen samt strävar efter att säkerställa att utbildningen resulterar i eftertraktad arbetskraft.

Det är även främst genom våra kontakter med arbetslivet som vi får kvitto på att våra program håller hög kvalitet samt att vi utbildar inom de yrken som arbetslivet efterfrågar.

Föreläsarna på programmen kommer också från arbetslivet, för att säkerställa att våra studenter får lära sig det senaste och det som är aktuellt för yrket.

Är du med i ledningsgruppen för något av våra program så har du full insyn i utbildningen och har stor möjlighet att påverka. Du har även insyn bland våra studenter som kanske är en blivande medarbetare hos er.

Hör av dig till Nina Andersson om du vill veta mer om våra ledningsgrupper och vad det innebär att vara med. Se kontaktuppgifter längre ner.

Bra att kunna påverka

Anders är med i en av TUCs ledningsgrupper och ser många fördelar med samarbetet. Han menar att det är en stor fördel att kunna påverka utbildningen innehåll, och ett perfekt sätt att rekrytera ny personal.

Att utbilda på TUC

Vi brinner för utveckling och tror att människor växer av kunskap. Vi vill erbjuda en plats för utveckling, så även för våra föreläsare. Att kunna förmedla och paketera kunskap är något som både är roligt och nyttigt.

Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Nina Andersson

Etableringsansvarig
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 37

Vanliga frågor