Anders vill ha första tjing på praktikanterna.

Anders Nyström förstod tidigt i karriären att det är bra att satsa på att vara delaktig i en utbildnings utformande och genomförande. Läs mer om vilka fördelar han ser med att sitta med i en ledningsgrupp.

Såg nyttan med att vara en del av utbildningen

Anders Nyström, på Daybright, representerar näringslivet i ledningsgruppen för digital marknadsföringsspecialist och ser både sitt ansvar i att hjälpa unga framåt och vinningen i att hjälpa till. ”När jag startade en byrå för många år sen hittade jag mina framtida delägare i de praktikanter som jag tog emot” berättar Anders. Att han fortsatte att engagera sig har med andra ord varit en självklarhet.

Bra att kunna påverka

Rollen i en ledningsgrupp inom YH ger en unik chans att påverka, menar Anders. ”Vi agerar som bollplank och ger vår input på vad vi tror att marknaden behöver. Nu senast ändrade vi till exempel ordningen på kurserna, så att studerande blir bättre förberedda inför sin första LIA. Vi har även gett input om att vissa kurser bör blir mer omfattande på bekostnad av andra, som vi inte bedömer är lika attraktiva för studerandes kommande anställningar. Vi har även tillfört konkreta förslag på hur engelskkunskaperna ska utvecklas samt allt nytt som händer inom AI.”

Bra upplägg på YH

Anders ser att yrkeshögskolans upplägg fungerar väl när det kommer till att förbereda de studerande för yrkesrollen. ”Att man fokuserar på de praktiska delarna är bra. Vi har sett att de som kommer från högskoleprogram inom media har den teoretiska kunskapen men inte den praktiska. Vi söker inte de som kan analysera en film utan de som kan producera film, så därför vill vi anställa en person som gått en praktisk utbildning” säger Anders.

LIA, ett sätt att rekrytera

Lärande i arbete, LIA är ytterligare en punkt som Anders ser som mycket positivt. ”För oss som ska anställa så kan LIA:n ger oss en chans att hitta de blivande anställda med de kvalifikationer som vi söker. Och som del av ledningsgruppen så får jag en första tjing på dem som ska ut på praktik. Vi är ju och pratar med de studerande och då blir det naturligt för dem att söka LIA hos oss” förklarar Anders.

Nöjd med samarbetet med TUC

Att samarbeta med yrkeshögskolor är något som Anders tycker fler bör göra. ”Det är både roligt och nyttigt! En av våra medarbetare utbildade sig på TUC, gjorde sin LIA hos oss – och blev anställd efter det! Så vi har bara goda erfarenheter av yrkeshögskolor och TUC.