Annika menar att kunskap aldrig är tung att bära.

Annika Jansen hade jobbat fem år inom socialpsykiatrin där hon hade arbetat med brukare med komplexa diagnoser när hon började tänka hur hon kunde vara med att utveckla och hjälpa till. Annika valde att vidareutbildade sig till specialistutbildad undersköterska inom psykiatri.

Innan Annika sökte utbildningen arbetade hon natt som boendestödjare i Ulricehamns kommun. ”Jag var understimulerad och kände att jag kunde göra något mer. Det har nog alltid funnits i bakhuvudet att läsa vidare” berättar Annika. När hon såg att TUC Yrkeshögskola erbjöd en utbildning för undersköterskor mot psykiatri skickade hon in sin ansökan. ”Jag såg att det fanns reservplatser så då passade jag på och jag har inte ångrat mig en sekund!” Annika berättar att under de två år som hon läste så lärde hon sig mycket. ”Utbildningen var otroligt givande och jag var själv förvånad över hur mycket nytt jag lärde mig trots att jag hade arbetat inom psykiatrin i tio år” säger Annika.

Utbildningen som Annika läste, är på distans, vilket passade henne bra. ”De träffar som vi hade i utbildningen var väldigt givande då man fick träffa så många likasinnade. Här kunde man diskutera hur man gjorde på sina arbetsplatser, så man lärde sig också mycket av klasskamraterna” förklarar Annika.

Även om det hon lärde sig var den stora vinningen så märkte hon att arbetsgivaren gav snabb respons på den nya utbildningen. ”Jag sökte lite olika tjänster i slutet av utbildningen och märkte att det var ett riv efter min kompetens. Min chef, på arbetsplatsen där jag jobbade innan studierna, var snabb att erbjuda mig en tjänst och det kändes som om den var anpassad till just min kompetens”. Så Annika stannade kvar på gamla arbetsplatsen även om hon fick positivt gensvar från de andra hon hade skickat ansökan till.

Tills man hittar en ersättare arbetar Annika just nu som tillfällig enhetschef inom socialpsykiatrin i Ulricehamns kommun. ”Det kändes väldigt roligt att de tycker att jag kan axla ett sånt ansvar!” menar hon. Innan Annika klev upp som tillfällig enhetschef arbetade hon som metodstödjare och som samordnare inom socialpsykiatrin. ”Jag har fått möjlighet att arbeta med våld i nära relationer, och det arbetet är verkligen något jag brinner för.” berättar hon och förklarar att det tyvärr är något som finns överallt och därför är det viktigt att det finns personer med rätt kompetens som arbetar med detta.

Annika trivs bra i sin nya yrkesroll. ”Min nya tjänst har även inneburit en större frihet där jag själv kan lägga upp hur jag arbetar, vilket känns väldigt givande.” Vidare berättar Annika att hon vill lägga fokus på personer med komplexa diagnoser som annars lätt trillar mellan stolarna. Här menar hon att hon har stor nytta av sin utbildning. I sin roll som metodstödjare och samordnare tycker Annika att det är variationen som är det bästa, men även att hon utmanar sin kreativa lösningsförmåga.

När Annika blickar framåt tror hon att behovet av specialistutbildade undersköterskor inom psykiatrin kommer att öka. ”Tittar man på samhället så ser man att allt fler söker hjälp för psykisk ohälsa och att allt fler unga söker sig till vården. Här är behovet av utbildad personal stor” säger Annika. Det vore bra om fler får upp ögonen för utbildningen förklarar hon. ”Kunskap är aldrig tung att bära och jag tänker att man aldrig ångrar en utbildning” säger Annika och berättar att hon bara har positiva saker att säga om utbildningen.

Känner du dig redo att vidareutbilda dig inom ett område där du verkligen behövs så kan Specialistutbildad undersköterska mot psykiatri vara något för dig. Utbildningen är på distans med träffar i Jönköping eller Stockholm.