Beata Terzis om hjärnan och bemötande.

Beata Terzis är en av våra utbildningskonsulter och undervisar i kurserna ”Demenssjukdomar”, ”Etik, bemötande och värdegrund” samt ”Kulturella aspekter i samband med sjukdom och död” som ingår i Specialistutbildad undersköterska, demensvård. Hon har länge haft en tydlig målsättning om att förmedla forskningens kunskaper där de behövs mest.

Det märks tydligt att Beata brinner för sitt arbete och hon är tydlig med hur viktig kunskap är och vilken skillnad den gör. ”En viktig pusselbit i en sådan utbildning är att ta med de delar som förklarar vårt beteende. För att kunna förstå och bemöta en människa måste man ha kunskap om hur hjärnan fungerar. Alla hjärnor fungerar på samma sätt och för att komma åt det rätta bemötandet för den enskilde individen krävs att man förstår vad beteendet grundar sig i.” Hon fortsätter med att berätta att någon som är aggressiv eller uppmärksamhetskrävande kanske är det som ett resultat av att hen är smärtpåverkad eller behöver gå på toa. Förstår man det och har kunskaper för att kunna avgöra och bemöta det på ett bra sätt så har man en värdefull nyckel för att kunna bemöta personen på ett adekvat sätt.

Chans att göra skillnad

Beata berättar att hon känner en stolthet och ett stort ansvar för undersköterskorna eftersom hon vet hur otroligt viktig deras roll är. Hon vill hjälpa dem förstå hur mycket de kan påverka genom deras egna beteende. ”De har makten att hjälpa människor som är beroende av dem”, säger hon och fortsätter ”De gör ju inte bara skillnad för en person utan även för dennes anhöriga och den verksamhet de jobbar i.” Beata tycker även att det är viktigt att poängtera att det är inte bara de med en diagnos man gör skillnad för samt att till exempel hemtjänsten har en enorm utmaning då de ofta möter personer utan en demensdiagnos men som ändå kan befinna sig i kognitiv svikt. Hon förklarar att det ofta kan finnas mycket i deras vardag som inte fungerar vilket gör att de behöver mer stöd. ”Om man då har kunskaper om hur hjärnan fungerar vid kognitiv svikt och kopplar det till tex en miljö som ställer stora krav på den enskilde, så kan man bidra till en ökad livskvalitet genom att jobba med miljön”, säger Beata.

Hon fortsätter ”Det som är så häftigt med TUC:s utbildning är att människor med alla olika bakgrunder och erfarenheter finns representerade och det är tydligt att alla bidrar”. Hon ser att utbildningen inte bara ger kunskap utan en större trygghet i sig själv hos de studerande då de får se sin egen arbetsvardag med nya ögon. ”Det är en stor fördel att ha med sig det utbyte av erfarenheter som sker i klassrummet och många gånger är diskussionerna som uppkommer ögonöppnande för de studerande. Det är så spännande att få följa deras utveckling.”