Premiär för VR-glasögon i undervisning.

VR står för Virtual reality och betyder att en visuell värld visas i ett par glasögon. För att ta undervisningen till en ny nivå erbjuder vi på TUC de studerande som läser ett av våra vårdprogram möjligheten att använda VR-glasögon.

VR-användning för behandlingspedagoger

Med den VR-teknik som TUC nu erbjuder (Virotea) kan de studerande bland annat simulera möten med klienter med olika funktionsnedsättningar. Två klasser som utbildar sig till behandlingspedagoger hos oss i Linköping var först ut, och i VR-miljö fick de bland annat uppleva vanföreställningar och hallucinationer som personer i behov av vård kan lida av. De studerande fick vara med om olika situationer, från mindre bra till ett bra och respektfullt bemötande av personal.

Den klass som startade sina studier i augusti läser just nu grunder i behandlingsarbetet medan klassen som är inne på sitt andra studieår pluggar utvecklingspsykologi. Tillsammans hade de den här dagen empati och parallellprocesser på schemat, och genom att blanda klasserna ökades reflektionsmöjligheterna.

Dagen började med att de såg filmen ”Psykopaten” för att sedan delas in i grupper där de fick använda VR-glasögon. De studerande var överens om att VR-tekniken var ett bra sätt att öva färdigheter på och till sin hjälp hade de olika frågor att diskutera kring.

Välfärdsteknik är också på stark frammarsch inom vård och omsorg, detta som ett sätt att öka aktivitet, trygghet, delaktighet och självständighet.” berättar utbildningskonsulten Maria Ericson Andersson.

Givande och spännande dag

Maria menar att genom att uppleva olika situationer med hjälp av VR-teknik får de studerande ökad förståelse för det som annars är svårt att beskriva känslan av. De studerande tyckte dagen var intressant och lärorik med många givande diskussioner och högt engagemang. De ser gärna att de får fortsätta använda VR-teknik i undervisningen.

Vanliga frågor