Giraffstatyett framtagen på Arbetscentrum i Tranås.

I år kommer TUC Yrkeshögskola för första gången dela ut priset Giraffkalven. Priset har tagits fram för att premiera de studerande som arbetat med en tydligen inriktning på hållbarhet. Nu har även statyetten blivit klar!

Pris med Giraffen som förebild

I våras kom nyheten om att TUC Yrkeshögskola kommer att belöna de studerande som skrivit sitt examensarbete med tydlig koppling till Agenda 2030. Priset belönar den eller de studerande vars examensarbete sticker ut och gör skillnad utifrån målen kopplade till Agenda 2030.

”Priset tar avstamp i Social Venture Networks Giraffpris som belönar företag eller personer som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och gott för både människor och vår jord. Vi ville också uppmärksamma studerande som arbetat med sitt examensarbete i samma anda” berättar Pia Olsson som är YH-ansvarig på TUC Yrkeshögskola.

Vid prisutdelningen under Almedalsveckan kommer vinnaren att motta 5 000 kronor och en statyett i form av en giraffkalv. I dagarna blev statyetten, framtagen av deltagare på Arbetscentrum i Tranås, äntligen klar. ”Vi är så glada över detta samarbete, då Tranås Arbetscentrum är en organisation som verkligen arbetar på det sätt som vi vill lyfta. Här får personer en chans att få utvecklas och visa vad de går för” säger Pia Olsson.

Jackie-Kevin Johannesson har uppskattat att få arbeta med statyetten. För att klara uppgiften måste man vara lugn och metodisk, nåt som Jackie-Kevin tycker passar in på honom.

Arbetscentrum coachar för arbetslivet

Torbjörn Edén arbetar på Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Tranås kommun där han är verksam inom Arbetscentrum. ”Hos oss möter vi personer som är långt ifrån arbetslivet av olika anledningar. En del har varit frånvarande från skolan under lång tid och behöver hjälp. Vi hjälper till med att skapa en rutin för våra deltagare. På Arbetscentrum skapar vi så arbetslika situationer som möjligt och sedan får deltagarna komma och utföra uppgifter” berättar Torbjörn.

Många av deltagarna på Arbetscentrum har tidigare fått uppleva misslyckanden vilket orsakat låg självkänsla och gjort det svårt att klara av vardagliga saker som andra tar för givet. ”En del berättar att de för första gången upplevt att någon har sett dem. Vi tror på dem och här får de flera chanser att lyckas” förklarar Torbjörn.

För TUC Yrkeshögskola är denna inställning viktig då det speglar TUCs värdegrund. “På samma sätt som Arbetscentrum arbetar för att alla ska känna att de lyckas så tror vi på allas rätt till utbildning och att klara sin utbildning” säger Pia och menar att detta är viktigt för ett hållbart arbetsliv. “Detta ska även speglas i själva priset” förklarar Pia Olsson

Jackie tycker att det var lite knivigt att få till formen med bandsågen, men han är nöjd med slutresultatet.

En utmanande uppgift

Uppgiften med giraffkalven var inte helt enkel menar Torbjörn, men när Jackie-Kevin Johannesson kom till Arbetscentrum kände Torbjörn att det var en uppgift som skulle kunna passa Jackie. Jackie själv tycker att uppgiften var givande. ”Det var lite svårt. Det är en del detaljarbete som jag behövde planera och det passade mig. Jag är lugn och metodisk” berättar Jackie. ”Ja, det var ju några delar som var svårare där bandsågen har sina begränsningar, men du klarade det bra” säger Torbjörn till Jackie.

Både Jackie och Torbjörn känner sig nöjda med resultatet. ”Jag gjorde en giraffkalv som jag sedan fick processa och efter den så visste jag hur jag skulle göra nästa gång för att få den som den ska vara” förklarar Jackie. Nu har han producerat statyetter som kommer att få pryda någon annans hem. ”Det känns bra” menar Jackie.

En oviss framtid

Hur framtiden ser ut för deltagarna på Arbetscentrum är oviss. Under maj månad kom beskedet att Tranås kommun skär ner på verksamheten vilket gör att Arbetscentrums hyllade arbete med personer som hamnat utanför arbetsmarknaden inte längre kan fortsätta. ”Det är galet att man lägger ner när vi vet att det här är ett sätt som hjälper personer att komma tillbaka till en meningsfull vardag och förhoppningsvis få ett jobb i förlängningen” säger Torbjörn Edén.